Αρχική » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Παλαιά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας » ΠΜΣ ΚΟΡΑΗΣ » ΜΔΕ Βυζαντινής Φιλολογίας

Βυζαντινή Φιλολογία

Επικοινωνία:

Το πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τομέα Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας περιλαμβάνει δύο κατευθύνσεις:

  • Βυζαντινής Φιλολογίας
  • Λαογραφικές Σπουδές-Θεωρία και Εφαρμογές του Λαϊκού Πολιτισμού


 

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2017-2018

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

2017 – 2018

 Α΄ εξάμηνο:

Βυζαντινή Ποίηση                  Καθηγήτρια Θ. Αντωνοπούλου

Παλαιογραφία                         Αν. Καθηγήτρια Μ. Λουκάκη

Βυζαντινή Ιστορία                  Καθηγητής Τ. Κόλιας

 Β΄ εξάμηνο:

Βίος και Πολιτισμός               Καθηγητής Τ. Κόλιας

Βυζαντινή Πεζογραφία           Καθηγητής Α. Παναγιώτου

Παλαιογραφία Β΄ - Κωδικολογία       Επίκ. Καθηγητής Κ. Παΐδας

 Γ΄ εξάμηνο:

Βυζαντινή Πεζογραφία           Επίκ. Καθηγητής Κ. Παΐδας

Βυζαντινή Ποίηση                  Καθηγητής Ι. Πολέμης          

Μεταβυζαντινή Φιλολογία      Αν. Καθηγητής Δ. Καλαμάκης

Δ΄ εξάμηνο:

Συγγραφή διπλωματικής εργασίας