Αρχική » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Παλαιά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας » ΠΜΣ ΚΟΡΑΗΣ

ΠΑΛΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ο Κανονισμός του ΠΜΣ "Κοραής" ισχύει για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές που έχουν εισαχθεί έως και το ακαδημαϊκό έτος 2017-18.

Αναλυτικά

ΠΜΣ ''ΚΟΡΑΗΣ'' του Τμήματος Φιλολογίας (για εισακτέους έως και το ακαδημαϊκό έτος 2017-18)

  • Η ολοκλήρωση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι διετούς διάρκειας (τέσσερα εξάμηνα), οδηγεί στην απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) και έχει τις ακόλουθες ειδικεύσεις: α. Αρχαία Ελληνική Φιλολογία β. Λατινική Φιλολογία γ. Νεοελληνική Φιλολογία δ. Γλωσσολογία ε. Βυζαντινή Φιλολογία στ. Λαογραφία.
  • Η εκπόνηση και υποστήριξη διδακτορικής διατριβής ολοκληρώνεται με την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΚΟΡΑΗΣ του Τμήματος Φιλολογίας λειτουργεί δωρεάν και παρέχει στους φοιτητές/τριες τη δυνατότητα να ειδικευτούν στην Φιλολογία σε όλη της τη χρονική έκταση, την Αρχαία Ελληνική και τη Λατινική, τη Βυζαντινή και τη Νεοελληνική, τη Γλωσσολογία και τη Λαογραφία, με την ένταξή των επιστημονικών αυτών πεδίων σε ένα ευρύτερο θεωρητικό και μεθοδολογικό πλαίσιο και με την εμβάθυνση σε ειδικά θέματα από όλο το φάσμα της Φιλολογίας,  και να συνειδητοποιήσουν την ιδιότητα του Φιλολόγου-ερευνητή ώστε να αποκτήσουν σε επίπεδο αρχών και μεθοδολογικών εργαλείων τις ικανότητες που απαιτεί η  ερευνητική δραστηριότητα στον χώρο της Φιλολογίας.

Κανονισμός ΠΜΣ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΚΟΡΑΗΣ αναπτύσσεται ανά Τομέα και συγκεκριμένα:

Στον Τομέα Κλασικής Φιλολογίας υπάρχουν οι ειδικεύσεις της:

  • Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας και
  • Λατινικής Φιλολογίας

Στον Τομέα Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας υπάρχουν οι ειδικεύσεις της:

  • Βυζαντινής Φιλολογίας
  • Λαογραφικές Σπουδές-Θεωρία και Εφαρμογές του Λαϊκού Πολιτισμού
  •  

Στον Τομέα Νεοελληνικής Φιλολογίας υπάρχει η ειδίκευση της:

  • Νεοελληνικής Φιλολογίας

Στον Τομέα Γλωσσολογίας υπάρχουν οι ειδικεύσεις της:

  • Γλωσσολογίας