Αρχική » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Παλαιά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας » Διεπιστημονικό-Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Τεχνογλωσσία

Διεπιστημονικού-Διαπανεπιστημιακού ΠΜΣ Τεχνογλωσσία (για εισακτέους έως και το ακαδημαϊκό έτος 2012-13)

Διεπιστημονικό-Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

«ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑ» (ΦΕΚ 1022 τ. Β΄/24‐7‐2003)

Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό μεταπτυχιακό που συνδυάζει την επιστήμη της Γλωσσολογίας με εκείνες της Πληροφορικής και των ηλεκτρονικών υπολογιστών με στόχο την ηλεκτρονική επεξεργασία της φυσικής γλώσσας. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν o Τομέας Γλωσσολογίας (Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Εθνικο και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - ΕΚΠΑ) με τη διοικητική ευθύνη του προγράμματος και ο Τομέας Σημάτων Ελέγχου & Ρομποτικής (Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - ΕΜΠ).

Εξωτερικοί συνεργάτες: ΙΕΛ, Δημόκριτος.

Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε απόφοιτους των δύο τμημάτων αλλά και σε απόφοιτους συναφών τμημάτων. Παρέχει δίπλωμα ειδίκευσης στη Γλωσσική Τεχνολογία και προσφέρει τη δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής.

Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 7 κύκλοι σπουδών Τεχνογλωσσία Ι- VII (1998- 2011) και βρισκόμαστε στον VIII κύκλο. 
Το πρόγραμμα έχει εκπαιδεύσει περίπου 200 επιστήμονες, μηχανικούς και γλωσσολόγους με υψηλό επίπεδο κατάρτισης (2012/30 φοιτητές ΜΟ: 8,2).

Οι επιδόσεις των φοιτητών της «Τεχνογλωσσίας» καθώς και η συμμετοχή τους σε διεθνή συνέδρια και ερευνητικά κοινοτικά προγράμματα Γλωσσικής Τεχνολογίας καταδεικνύουν  το υψηλό επίπεδο κατάρτισης. Συνακόλουθο των προηγουμένων αποτελεί η απορρόφηση των σπουδαστών σε μεγάλους εγχώριους αλλά και διεθνείς εκδοτικούς οίκους, στον τύπο, σε εταιρείες και σε ερευνητικά κέντρα (ΙΕΛ, Δημόκριτος).

Δεν εισάγονται νέοι φοιτητές στο   ΠΜΣ "Τεχνογλωσσία" 

Γραμματειακή υποστήριξη Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: Θεοδώρα Παπαδοπούλου

Δ/νση: Γραμματεία Κοσμητείας Φιλοσοφικής Σχολής (Κτήριο Φιλοσοφικής Σχολής, 3ος όροφος, Πανεπιστημιούπολη - Ζωγράφου, τηλέφωνο 210-7277322 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση thpapad@uoa.gr).