Αρχική » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Παλαιά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας

Αιτήσεις ορκωμοσίας των διπλωματούχων του παλαιού ΠΜΣ "ΚΟΡΑΗΣ"

Οι διπλωματούχοι του παλαιού προγράμματος "ΚΟΡΑΗΣ", με τις 6 ειδικεύσεις, οι οποίοι επιθυμούν να ορκιστούν στην επόμενη ορκωμοσία θα πρέπει να ολοκληρώσουν άμεσα την ανάρτηση της διπλωματικής τους εργασίας στο ψηφιακό αποθετήριο ΠΕΡΓΑΜΟΣ και να καταθέσουν αίτηση ορκωμοσίας στη Γραμματεία του Τμήματος το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2022, (Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 11.00-14.00). Μαζί με την αίτηση ορκωμοσίας θα πρέπει να κατατεθεί απλή φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

Όσοι διπλωματούχοι έχουν ολοκληρώσει τις σχετικές διαδικασίες για την ορκωμοσία αλλά δεν επιθυμούν να ορκιστούν παρακαλώ να ενημερώσουν άμεσα τη Γραμματεία με e-mail στο pbointa@phil.uoa.gr.

Σημαντική επισήμανση!

Η Γραμματεία δεν εξυπηρετεί ηλεκτρονικά αιτήματα εγγεγραμμένων μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών  που αποστέλλονται  από  προσωπικά e-mail αλλά ΜΟΝΟ όσα αποστέλλονται από το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ e-mail.

Όσοι δεν διαθέτουν πανεπιστημιακό e-mail θα πρέπει να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες απόκτησής του. Δείτε το σχετικό link.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

(ισχύει για εισακτέους έως και το ακαδημαϊκό έτος 2017-18)

Το Τμήμα Φιλολογίας διαθέτει δύο Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών,

Tο μονοτμηματικό ΠΜΣ του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο  "ΚΟΡΑΗΣ" (ΦΕΚ 3592/31.12.2014). Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΚΟΡΑΗΣ αναπτύσσεται ανά Τομέα και συγκεκριμένα:

Στον Τομέα Κλασικής Φιλολογίας υπάρχουν οι ειδικεύσεις της: 

  • Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας και
  • Λατινικής Φιλολογίας

Στον Τομέα Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας υπάρχουν οι ειδικεύσεις της:

  • Βυζαντινής Φιλολογίας
  • Λαογραφικές Σπουδές-Θεωρία και Εφαρμογές του Λαϊκού Πολιτισμού

Στον Τομέα Νεοελληνικής Φιλολογίας υπάρχει η ειδίκευση της:

  • Νεοελληνικής Φιλολογίας

Στον Τομέα Γλωσσολογίας υπάρχουν οι ειδικεύσεις της:

  • Γλωσσολογίας

Tο διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο "Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας" (ΦΕΚ 1723/18.08.2015) 

To Διεπιστημονικό-Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο Τεχνογλωσσία (ΦΕΚ 1022 τ. Β΄/24‐7‐2003) του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με τον Τομέα Σημάτων, Ελέγχου και Ρομποτικής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Επίσης συμμετείχει στο διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο "Γνωσιακή Επιστήμη" (ΦΕΚ 1725/18.08.2015)

Η ολοκλήρωση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

Η φοίτηση στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας είναι δωρεάν.


Περισσότερες πληροφορίες για την ένταξη στο ΠΜΣ του Τμήματος Φιλολογίας "ΚΟΡΑΗΣ"...

Διαδικασία κατάθεσης διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών (ΠΕΡΓΑΜΟΣ)...