Αρχική » Μεταπτυχιακές Σπουδές

Γενικές οδηγίες για την ορκωμοσία των Διπλωματούχων του Τμήματος

Νέα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19

Το Τμήμα Φιλολογίας, ΕΚΠΑ, θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 τα εξής Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) που εγκρίθηκαν από το Υπ.ΠΕΘ σύμφωνα με το Ν.4485/2017:

ΠΜΣ "ΑΡΕΘΑΣ" / "ARETHAS", με ειδίκευση  «Βυζαντινή Φιλολογία» (Byzantine Literature)

ΠΜΣ "ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ" / "LINGUISDTICS", με ειδίκευση "Γλωσσολογία" (Linguistics)

ΠΜΣ "ΔΕΞΙΠΠΟΣ" / "DEXIPPUS", με ειδικεύσεις «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία» (Ancient Greek Literature) - «Λατινική Φιλολογία» (Latiin Literature)

ΠΜΣ "ΚΟΡΑΗΣ" / "KORAIS", με ειδίκευση «Νεοελληνική Φιλολογία» (Modern Greek Literature)

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σελίδα του κάθε ΠΜΣ.