Αρχική » Μεταπτυχιακές Σπουδές

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Ενέργειες μετά την κατάθεση του βαθμολογίου της διπλωματικής εργασίας στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού:

  1. Κατάθεση της διπλωματικής εργασίας στο ψηφιακό αποθετήριο ΠΕΡΓΑΜΟΣ.  Για να την ανάρτηση είναι απαραίτητοι οι κωδικοί που έχουν χορηγηθεί από το ΚΛΕΙΔΙ. Επίσης, συμπληρώνονται πλήρως τα σχετικά έντυπα, για το ψηφιακό αποθετήριο ΠΕΡΓΑΜΟΣ, (δείτε οδηγίες  στην ιστοσελίδα του Τμήματος), τα οποία προωθούνται, σκαναρισμένα και υπογεγραμμένα από τον/την διπλωματούχο, στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού για υπογραφή. Η ανάρτηση της διπλωματικής εργασίας στο ψηφιακό αποθετήριο δεν πρέπει να γίνεται πριν την αποστολή των σχετικών εντύπων στη Γραμματεία! Σε διαφορετική περίπτωση η ανάρτηση ακυρώνεται και θα πρέπει να γίνει εκ νέου. Για τις λεπτομέρειες της ανάρτησης της διπλωματικής εργασίας καθώς και για οδηγίες θα απευθύνεστε στους αντίστοιχους υπαλλήλους της Βιβλιοθήκης.
  2. Κατάθεση της διπλωματικής εργασίας, σε έντυπη μορφή, στη ΒΦΛ, κατόπιν συνεννόησης με τους υπεύθυνους της Βιβλιοθήκης.
  3. Αφού ολοκληρωθούν οι ανωτέρω διαδικασίες ο/η διπλωματούχος επικοινωνεί με τη Γραμματεία του Τμήματος για την κατάθεση, (κατόπιν ραντεβού), της αίτησης ορκωμοσίας, της ακαδημαϊκής ταυτότητας και του CD/USB της διπλωματικής εργασίας. Για όσο χρονικό διάστημα δεν γίνονται δια ζώσης ορκωμοσίες ο/η διπλωματούχος που επιθυμεί να ορκιστεί εξ αποστάσεως αποστέλλει ή καταθέτει σχετική υπεύθυνη δήλωση, (πατήστε εδώ για το έντυπο της δηλώσεως).
  4. Oι διπλωματούχοι που δεν διαθέτουν κωδικούς στο ΚΛΕΙΔΙ και πανεπιστημιακό e-mail θα πρέπει να ξεκινήσουν πρώτα από τη διαδικασία που υπάρχει εδώ. Η σχετική αίτηση αποστέλλεται στη Γραμματεία για υπογραφή και στη συνέχεια επιστρέφει στον διπλωματούχο για να την προωθήσει στην αρμόδια υπηρεσία μέσω του e-mail που αναγράφεται στην αίτηση.

Νέα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19

Το Τμήμα Φιλολογίας, ΕΚΠΑ, θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 τα εξής Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) που εγκρίθηκαν από το Υπ.ΠΕΘ σύμφωνα με το Ν.4485/2017:

ΠΜΣ "ΑΡΕΘΑΣ" / "ARETHAS", με ειδίκευση  «Βυζαντινή Φιλολογία» (Byzantine Literature)

ΠΜΣ "ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ" / "LINGUISTICS", με ειδίκευση "Γλωσσολογία" (Linguistics)

ΠΜΣ "ΔΕΞΙΠΠΟΣ" / "DEXIPPUS", με ειδικεύσεις «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία» (Ancient Greek Literature) - «Λατινική Φιλολογία» (Latiin Literature)

ΠΜΣ "ΚΟΡΑΗΣ" / "KORAIS", με ειδίκευση «Νεοελληνική Φιλολογία» (Modern Greek Literature)

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σελίδα του κάθε ΠΜΣ.