Αρχική » Μεταπτυχιακές Σπουδές

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Αφού κατατεθεί στη Γραμματεία του ΠΜΣ το βαθμολόγιο της διπλωματικής εργασίας ακολουθούνται τα εξής βήματα για την ορκωμοσία:

  1. Κατάθεση της διπλωματικής εργασίας στο ψηφιακό αποθετήριο ΠΕΡΓΑΜΟΣ.  Για να την ανάρτηση είναι απαραίτητοι οι κωδικοί που έχουν χορηγηθεί από το ΚΛΕΙΔΙ. Επίσης, συμπληρώνονται πλήρως τα σχετικά έντυπα για το ψηφιακό αποθετήριο ΠΕΡΓΑΜΟΣ, (δείτε οδηγίες  στην ιστοσελίδα του Τμήματος), τα οποία προωθούνται, σκαναρισμένα, στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού για τις σχετικές υπογραφές. Η ανάρτηση της διπλωματικής εργασίας στο ψηφιακό αποθετήριο δεν πρέπει να γίνεται πριν την αποστολή των σχετικών εντύπων, (ανάμεσα στον διπλωματούχο και τη Γραμματεία)! Σε διαφορετική περίπτωση η ανάρτηση ακυρώνεται και θα πρέπει να γίνει εκ νέου. Για τις λεπτομέρειες της ανάρτησης της διπλωματικής εργασίας απευθύνεστε στους αντίστοιχους υπαλλήλους της Βιβλιοθήκης.
  2. Κατάθεση της διπλωματικής εργασίας σε έντυπη μορφή στη ΒΦΛ, κατόπιν συνεννόησης με τους υπεύθυνους της Βιβλιοθήκης.
  3. Αφού ολοκληρωθούν οι ανωτέρω διαδικασίες ο/η διπλωματούχος επικοινωνεί με τη Γραμματεία του Τμήματος για την κατάθεση, (κατόπιν ραντεβού), της αίτησης ορκωμοσίας, της ακαδημαϊκής ταυτότητας και του CD/USB της διπλωματικής εργασίας.

Νέα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19

Το Τμήμα Φιλολογίας, ΕΚΠΑ, θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 τα εξής Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) που εγκρίθηκαν από το Υπ.ΠΕΘ σύμφωνα με το Ν.4485/2017:

ΠΜΣ "ΑΡΕΘΑΣ" / "ARETHAS", με ειδίκευση  «Βυζαντινή Φιλολογία» (Byzantine Literature)

ΠΜΣ "ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ" / "LINGUISDTICS", με ειδίκευση "Γλωσσολογία" (Linguistics)

ΠΜΣ "ΔΕΞΙΠΠΟΣ" / "DEXIPPUS", με ειδικεύσεις «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία» (Ancient Greek Literature) - «Λατινική Φιλολογία» (Latiin Literature)

ΠΜΣ "ΚΟΡΑΗΣ" / "KORAIS", με ειδίκευση «Νεοελληνική Φιλολογία» (Modern Greek Literature)

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σελίδα του κάθε ΠΜΣ.