Αρχική » Μεταπτυχιακά » Προκήρυξη - Κανονισμός - Εξεταστέα Ύλη

ΠΜΣ ''KOΡΑΗΣ'' του Τμήματος Φιλολογίας (ισχύει για εισακτέους έως και το ακαδημαϊκό έτος 2017-18)

Δημοσίευση: 20 Μαρτίου 2017 


Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΚΟΡΑΗΣ» ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Το Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισμό για την εισαγωγή φοιτητών στο αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Κοραής» σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 209738/Ζ1 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3592/31.12.2014) και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (148, τ. Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τις ακόλουθες κατευθύνσεις:

1) «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία» αριθμός εισακτέων 10 (δέκα)

2) «Λατινική Φιλολογία» αριθμός εισακτέων 5 (πέντε)

3) «Νεοελληνική Φιλολογία» αριθμός εισακτέων 15 (δέκα πέντε)

4) «Γλωσσολογία» αριθμός εισακτέων 15 (δέκα πέντε)

5) «Βυζαντινή Φιλολογία» αριθμός εισακτέων 8 (οκτώ)

6) «Λαογραφικές Σπουδές-Θεωρία και Εφαρμογές του Λαϊκού Πολιτισμού» αριθμός εισακτέων 7 (επτά).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Κτήριο της Φιλοσοφικής Σχολής (Πανεπιστημιόπολη - Ζωγράφου), το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου 2017.

 

 Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών

Εμφάνιση κανονισμού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών τμήματος Φιλολογίας...


 Εξεταστέα Ύλη