Αρχική » Μεταπτυχιακά » Προκήρυξη - Κανονισμός - Εξεταστέα Ύλη

ΠΜΣ ''KOΡΑΗΣ'' του Τμήματος Φιλολογίας (ισχύει για εισακτέους έως και το ακαδημαϊκό έτος 2017-18)

Δημοσίευση: 20 Μαρτίου 2017 


Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΚΟΡΑΗΣ» ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Το Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισμό για την εισαγωγή φοιτητών στο αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Κοραής» σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 209738/Ζ1 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3592/31.12.2014) και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (148, τ. Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τις ακόλουθες κατευθύνσεις:

1) «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία» αριθμός εισακτέων 10 (δέκα)

2) «Λατινική Φιλολογία» αριθμός εισακτέων 5 (πέντε)

3) «Νεοελληνική Φιλολογία» αριθμός εισακτέων 15 (δέκα πέντε)

4) «Γλωσσολογία» αριθμός εισακτέων 15 (δέκα πέντε)

5) «Βυζαντινή Φιλολογία» αριθμός εισακτέων 8 (οκτώ)

6) «Λαογραφικές Σπουδές-Θεωρία και Εφαρμογές του Λαϊκού Πολιτισμού» αριθμός εισακτέων 7 (επτά).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Κτήριο της Φιλοσοφικής Σχολής (Πανεπιστημιόπολη - Ζωγράφου), το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου 2017.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης ...


 Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών

Εμφάνιση κανονισμού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών τμήματος Φιλολογίας...


 Εξεταστέα Ύλη


Εμφάνιση Εξεταστέας Ύλης για την ειδίκευση  Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας...

Εμφάνιση Εξεταστέας Ύλης για την ειδίκευση  Λατινικής Φιλολογίας...

Εμφάνιση Εξεταστέας Ύλης για την ειδίκευση  Νεοελληνικής Φιλολογίας...

Εμφάνιση Εξεταστέας Ύλης για την ειδίκευση  Βυζαντινής Φιλολογίας...

Προτεινόμενη βιβλιογραφία για την ειδίκευση Βυζαντινής Φιλολογίας...

Εμφάνιση Εξεταστέας Ύλης για την ειδίκευση  Γλωσσολογίας...

Εμφάνιση Εξεταστέας Ύλης για την ειδίκευση  ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ΄ ...


 Αίτηση για υποψήφιο μεταπτυχιακό φοιτητή 


Εμφάνιση της αίτησης ...


Αίτηση για υποψήφιους διδάκτορες

Εμφάνιση της αίτησης ... 


 Αίτηση για υποψήφιο μεταπτυχιακό φοιτητή υπότροφο του Ι.Κ.Υ.

Εμφάνιση της αίτησης ...