Αρχική » Μεταπτυχιακά » Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας » ΜΔΕ Λατινικής Φιλολογίας

Μεταπτυχιακό Λατινικής Φιλολογίας

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ   ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 2016-17

Α΄ Εξάμηνο:

ΕΠΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ: Α. Μιχαλόπουλος

Β΄ Εξάμηνο:

ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ: Ε. Καραμαλέγκου

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: Μ. Γκαράνη

ΡΗΤΟΡΕΙΑ: Σ. Γεωργακοπούλου


 Γ΄ Εξάμηνο:

ΙΣΤΟΡΙΑ Ή ΚΩΜΩΔΙΑ Ή ΣΑΤΙΡΑ: Σ. Παπαϊωάννου

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟ ΛΑΤΙΝΙΚΟ ΔΡΑΜΑ: Μπενέτος