Αρχική » Μεταπτυχιακά » Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας » ΜΔΕ «Λαογραφικές Σπουδές-Θεωρία και Εφαρμογές του Λαϊκού Πολιτισμού»

Λαογραφικές Σπουδές-Θεωρία και Εφαρμογές του Λαϊκού Πολιτισμού

Επικοινωνία:

Το πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τομέα Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας περιλαμβάνει δύο κατευθύνσεις:

  • Βυζαντινής Φιλολογίας
  • «Λαογραφικές Σπουδές-Θεωρία και Εφαρμογές του Λαϊκού Πολιτισμού»

 

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2013-2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

2013 – 2014

 

  • Α΄ εξάμηνο:

Α. Ιστορική Λαογραφία                                  Επ. Καθηγήτρια Μ. Καπλάνογλου

Β. Τύπος και Λαογραφία                                 Επ. Καθηγητής Γ. Θανόπουλος

Γ. Υλικός πολιτισμός και Λαογραφία: Αντικείμενα, σύμβολα, ταυτότητες                                                                           Λέκτορας Β. Χρυσανθοπούλου

  • Β΄ εξάμηνο:

Α. Θεωρητικά ζητήματα Λαογραφίας Καθηγητής Μ. Αλεξιάδης

Β. Η Λαογραφία και οι συναφείς επιστήμες   Καθηγητής Μ. Αλεξιάδης

Γ. Ιστορία της ελληνικής Λαογραφίας            Λέκτορας Β. Χρυσανθοπούλου

  • Γ΄ εξάμηνο:

Α. Λαογραφικές θεωρίες των αφηγηματικών ειδών   Επ. Καθηγήτρια Μ. Καπλάνογλου

Β. Ο προσανατολισμός της έρευνας του ελληνικού δημοτικού τραγουδιού στο β΄ μισό του 20ου αιώνα και έως τις μέρες μας. Τάσεις, μέθοδοι, προβληματισμοί                                           Επ. Καθηγητής Γ. Θανόπουλος

Γ. Σύγχρονη λαϊκή ποίηση                              Επ. Καθηγητής Γ. Θανόπουλος

  • Δ΄ εξάμηνο:

Α. Λαϊκές αυτοβιογραφίες – Μέθοδοι καταγραφής    Επ. Καθηγητής Γ. Θανόπουλος

Β. Μεθοδολογία συγκρότησης αρχείου αυτοβιογραφιών-αφηγήσεων της ζωής λαϊκών ποιητών, οργανοπαιχτών, τραγουδιστών, χορευτών        Επ. Καθηγητής Γ. Θανόπουλος

Γ.  Αυτοβιογραφίες και αφηγήσεις ζωής μεταναστών και Ελλήνων της διασποράς: Προφορική ιστορία, μνήμη, ταυτότητα        Λέκτορας Β. Χρυσανθοπούλου