Αρχική » Μεταπτυχιακά » Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας » ΜΔΕ Βυζαντινής Φιλολογίας

Βυζαντινή Φιλολογία

Επικοινωνία:

Το πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τομέα Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας περιλαμβάνει δύο κατευθύνσεις:

  • Βυζαντινής Φιλολογίας
  • Λαογραφικές Σπουδές-Θεωρία και Εφαρμογές του Λαϊκού Πολιτισμού


 

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2013-2014

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

2013 – 2014

 

  • Α΄ εξάμηνο:

Βυζαντινή Ποίηση                  Καθηγητής Φ. Δημητρακόπουλος

Βυζαντινή Πεζογραφία            Επ. Καθηγητής Κ. Παΐδας

Βυζαντινή Ιστορία                  Καθηγητής Τ. Κόλιας

 

  • Β΄ εξάμηνο:

 Βίος και Πολιτισμός              Καθηγητής Τ. Κόλιας

Θύραθεν Ποίηση                   Αν. Καθηγητής Δ. Καλαμάκης

Παλαιογραφία                      Επ. Καθηγητής Κ. Παΐδας

 

  • Γ΄ εξάμηνο:

Βυζαντινή Πεζογραφία           Καθηγητής Α. Μαρκόπουλος

Παλαιογραφία                      Καθ. Ι. Πολέμης - Θ. Αντωνοπούλου

Εκκλησιαστική Ιστορία          Καθηγητής Α. Παναγιώτου

 

  • Δ΄ εξάμηνο:                            

Μεταβυζαντινή Φιλολογία      Καθηγητής Φ. Δημητρακόπουλος

Παλαιογραφία                     Αν. Καθηγήτρια Μ. Λουκάκη

Βυζαντινή Τέχνη                  (επιλογή από το Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολ.)