Αρχική » Μεταπτυχιακά » Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας "ΚΟΡΑΗΣ" » ΜΔΕ Λατινικής Φιλολογίας

Μεταπτυχιακό Λατινικής Φιλολογίας

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ   ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 2017-18

Α΄ Εξάμηνο:

ΡΩΜΑΪΚΟ ΕΠΟΣ: ΟΒΙΔΙΟΣ-ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ: Α. Μιχαλόπουλος

Β΄ Εξάμηνο:

ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ: Ε. Καραμαλέγκου

(ΡΗΤΟΡΕΙΑ) ΡΩΜΑΪΚΟ ΘΕΑΤΡΟ: ΜΙΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΜΙΜΑ: Σ. Γεωργακοπούλου

Κατά την αυτοκρατορική εποχή ο μίμος γίνεται το κατεξοχήν θέαμα των ludi μαζί με την παντομίμα. Συγγραφείς μίμων. Λιμπρέτα παντομίμας. Προσωπογραφική έρευνα ηθοποιών-(παντο)μίμων. Αρχαίες πηγές και νέες ερευνητικές προσεγγίσεις του ρωμαϊκού χοροδράματος.


 Γ΄ Εξάμηνο:

ΡΩΜΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ: Σ. Παπαϊωάννου

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟ ΛΑΤΙΝΙΚΟ ΔΡΑΜΑ: Μπενέτος