Αρχική » Μεταπτυχιακά » Παλαιά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας » ΠΜΣ ΚΟΡΑΗΣ » ΜΔΕ Λατινικής Φιλολογίας

Μεταπτυχιακό Λατινικής Φιλολογίας

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ   ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 2018-19

 

 Γ΄ Εξάμηνο:

  • Ιστοριογραφία (Ρωμαϊκή βιογραφία): Σ. Παπαϊωάννου

            Δευτέρα 9:00΄- 12:00΄, κυψέλη 706, αιθ. Καμαρέττα

  • Μεσαιωνικό Λατινικό Δράμα

    Δευτέρα 10:00΄- 12:00΄, αιθ. 209