Αρχική » Μεταπτυχιακά » Παλαιά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας » ΠΜΣ ΚΟΡΑΗΣ » ΜΔΕ «Λαογραφικές Σπουδές-Θεωρία και Εφαρμογές του Λαϊκού Πολιτισμού»

Λαογραφικές Σπουδές-Θεωρία και Εφαρμογές του Λαϊκού Πολιτισμού

Επικοινωνία:

Το πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τομέα Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας περιλαμβάνει δύο κατευθύνσεις:

  • Βυζαντινής Φιλολογίας
  • «Λαογραφικές Σπουδές-Θεωρία και Εφαρμογές του Λαϊκού Πολιτισμού»

 

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2017-2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2017 – 2018

Α΄εξάμηνο

-    Iστορική Λαογραφία και Ιστορία της ελληνικής και διεθνούς Λαογραφίας: Μ. Καπλάνογλου, Β. Χρυσανθοπούλου

-    Θέματα Λαογραφίας I: Μ. Αλεξιάδης

-    Το παραμύθι (αφηγηματικά είδη): παγκοσμιότητα και τοπικότητα.  Έρευνα πεδίου και Πρακτική άσκηση  στο ΛΜΑ*: Μ. Καπλάνογλου

Β΄εξάμηνο

-    Θεωρητικά ζητήματα Λαογραφίας - Η Λαογραφία και οι συναφείς επιστήμες - Ελληνική και διεθνής λαογραφική βιβλιογραφία. Πρακτική άσκηση στο ΛΜΑ* και άσκηση δημοσίευσης αρχειακού υλικού: Μ. Αλεξιάδης

-    Θέματα Λαογραφίας ΙΙ: Μ. Καπλάνογλου, Β. Χρυσανθοπούλου

-    Υλικός πολιτισμός και Λαογραφία.  Έρευνα πεδίου και Πρακτική άσκηση στο ΛΜΑ*: Β. Χρυσανθοπούλου

Γ΄εξάμηνο

-    Μουσειολογικές προσεγγίσεις της Λαογραφίας. Πρακτική άσκηση στο ΛΜΑ*: Ε. Αντζουλάτου-Ρετσίλα

-    Ο λαϊκός πολιτισμός στην εποχή μας Ι: α) Μετανάστευση και διασπορά, β) Λαογραφικά της παιδικής και νεανικής ηλικίας: Μ. Καπλάνογλου, Β. Χρυσανθοπούλου

Ο λαϊκός πολιτισμός στην εποχή μας ΙΙ: α) Σύγχρονη λαϊκή ποίηση, εφαρμοσμένη λαογραφία, λαϊκή αυτοβιογραφία, β) Τύπος, διαδίκτυο, ΜΜΕ. Πρακτική άσκηση στο ΛΜΑ* : Γ. Θανόπουλος 

Δ΄ εξάμηνο

Συγγραφή διπλωματικής εργασίας