Αρχική » Μεταπτυχιακά » Διεπιστημονικό-Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Τεχνογλωσσία » Στόχος

Στόχος του προγράμματος

Με τη «Γλωσσική Τεχνολογία», επιστημονικό πεδίο συνάντησης της Γλωσσολογίας και της Πληροφορικής, ανοίγονται νέοι ορίζοντες γνώσης και πρακτικής.

Ειδικότερα, στο θεωρητικό επίπεδο η συλλογή και η επεξεργασία γλωσσικών πόρων διευρύνει την αντίληψη και τη γνώση μας για τη γλώσσα και για τους υπολογιστικούς μηχανισμούς.

Στο πρακτικό επίπεδο, η παραγωγή και η κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου, η πρόσβαση, η έξυπνη διαχείριση και η εξαγωγή πληροφορίας, η μηχανική μετάφραση, η ανάλυση σωμάτων κειμένων και η ηλεκτρονική λεξικογραφία είναι μερικές από τις εφαρμογές οι οποίες είναι χρήσιμες σε πολλούς τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας

Είναι προφανής η ανάγκη να δημιουργηθούν εγκαίρως για τα Ελληνικά πλήθος από υπολογιστικά εργαλεία και γλωσσικούς πόρους, τα οποία θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της Γλωσσικής Τεχνολογίας και θα διευκολύνουν την επικοινωνία ανθρώπου-μηχανής.