Αρχική » Μεταπτυχιακά » Διεπιστημονικό-Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Τεχνογλωσσία » Διοίκηση

Διοίκηση

Το ΠΜΣ διοικείται από Ειδική Διατμηματική Επιτροπή αποτελούμενη από τρία μέλη του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας και δύο μέλη του Τομέα Σημάτων Ελέγχου και Ρομποτικής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Την γραμματειακή υποστήριξη έχει το Τμήμα Φιλολογίας.

Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ)

Δ. Γούτσος, Καθηγητής ΕΚΠΑ (διευθυντής)

Μέλη
Σ. Βαρλοκώστα, αναπλ. καθηγ. ΕΚΠΑ
Α. Μόζερ, καθηγ. ΕΚΠΑ
Π. Μαραγκός, καθηγ. ΕΜΠ
Ι. Μαΐστρος, επικ. καθηγ.ΕΜΠ

Γραμματειακή υποστήριξη: Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας,  κα. Θεοδώρα Παπαδοπούλου, ηλεκτρονική διεύθυνση thpapad@phil.uoa.gr,  τηλ. (+30) 2107277968