Αρχική » Μέλη Τμήματος » Διοικητικό και Εργαστηριακό Προσωπικό
Ονοματεπώνυμο
Τομέας
Τηλέφωνο
Γραφ.
Όροφ.
e-mail
Βγόντζας Μιχαήλ 
Βιβλιοθηκονόμος
Σπουδαστήριο Κλασικής Φιλολογίας 210 7277 785 745 7ος mvgontzas[at]lib.uoa[dot]gr
Γιάνναρης Θανάσης
ΕΔΙΠ, Γλωσσολογίας
Τομέας Γλωσσολογίας       agiannar[at]phil.uoa[dot]gr 
Δελλή Σταματία 
Βιβλιοθηκονόμος
Σπουδαστήριο Κλασικής Φιλολογίας 210 7277 785 745 7ος sdelli@lib.uoa.gr
Δημοπούλου Μαρία
ΕΤΕΠ
Γραμ. Τομέα Γλωσσολογίας 210 7277 836 608 6ος mardim[at]phil.uoa[dot]gr
Ζούπα-Μπόκα Ζωή
Βιβλιοθηκονόμος
Σπουδαστήριο 
Λαογραφίας
210 7277 778
734
7ος
zzoupa[at]lib.uoa[dot]gr
Ιντζίδης Βαγγέλης
ΕΔΙΠ, Γλωσσολογίας
Τομέας Γλωσσολογίας  
 
 
intzidev[at]phil.uoa[dot]gr
Καλλινίκου Μελαχροινή 
Γραμματέας
Γραμματ. Τμ. Φιλολογίας 210 7277 960
306
3ος
mkallinikou[at]phil.uoa[dot]gr
Καρυπίδου Ουρανία 
Βιβλιοθηκονόμος
Σπουδαστήριο Βυζ. & Νεοελληνικής Φιλολογίας 210 7277 843
829
8ος
ukaripd@lib.uoa.gr
Κοντοσταυλάκη Αθηνά
ΕΤΕΠ
Εργαστήριο Φων. - Υπολ. Γλωσσολογίας 210 7277 668
623
6ος
akonto[at]phil.uoa[dot]gr
Μαγουλάς Γεράσιμος
ΕΤΕΠ
Τομέας Νεοελληνικής Φιλολογίας 210 7277 621
605
6ος
geramag[at]phil.uoa[dot]gr
Μέντη Θεοδώρα
ΕΔΙΠ, Νεοελληνικής Φιλολογίας
Τομέας Νεοελληνικής Φιλολογίας  
829
8ος
tmenti@phil.uoa.gr
Μεσσής Χαράλαμπος
ΕΔΙΠ, Βυζαντινής Φιλολογίας
Τομ. Βυζαντινής Φιλολογίας & Λαογραφίας 210 7277 733
704
7ος
 charmess[at]phil.uoa[dot]gr
Μητσοπούλου-Χαριτάκη Μαρία 
Υπάλληλος κλάδου Επιμελητών
Τομέας Γλωσσολογίας 210 7277 835
608
6ος
mmitsop[at]phil.uoa[dot]gr
Μοιραλιώτη Θεώνη
Βιβλιοθηκονόμος
Σπουδαστήριο 
Κλασικής Φιλολογίας
210 7277 785
746
7ος
thmoiralio[at]lib.uoa[dot]gr
Μποϊντά Παναγιώτα
Διοικητικός
Γραμματ. Τμ. Φιλολογίας 210 7277 386
306
3ος
pbointa[at]phil.uoa[dot]gr
Νικολοπούλου Μαρία
ΕΔΙΠ, Νεοελληνικής Φιλολογίας
Τομέας Νεοελληνικής Φιλολογίας 210 7277 851
829
8ος
mnikolopoulo@phil.uoa.gr
Ξανθοπούλου Κυριακή Βιβλιοθηκονόμος Σπουδαστήριο Κλασικής Φιλολογίας 210 7277 785
745
7ος
kksantho[at]lib.uoa[dot]gr
Ξεζωνάκη Ροδάνθη
Διοικητικός
Γραμματ. Τμ. Φιλολογίας 210 7277 952 306 3ος rodia[at]phil.uoa[dot]gr
Παπαδοπούλου Θεοδώρα
Διοικητικός
Γραμματ. Τμ. Φιλολογίας 210 7277 968 306 3ος thpapad[at]phil.uoa[dot]gr
Παπαδοπούλου Κυριακή 
ΕΤΕΠ
Τομέας Νεοελληνικής Φιλολογίας 210 7277 622
605
6ος
kpapadop[at]phil.uoa[dot]gr
Πιτσινέλης Γεώργιος
ΕΔΙΠ, Βυζαντινή Φιλολογία
Τομ. Βυζαντινής Φιλολογίας & Λαογραφίας 210 7277 735
704
7ow
gpitsin[at]phil.uoa[dot]gr
Πλιάτσικας Θοδωρής
Διοικητικός
Γραμματ. Τμ. Φιλολογίας 210 7277 311
306 
3ος 
 tpliat[at]phil.uoa[dot]gr
Ρέππα Ειρήνη 
Βιβλιοθηκονόμος
Σπουδαστήριο Βυζ. & Νεοελληνικής Φιλολογίας 210 7277 852 829 8ος ereppa[at]lib.uoa[dot]gr
Σιαπέρας Λάμπρος 
ΕΤΕΠ
Σπουδαστήριο
Γλωσσολογίας
210 7277 859 830 8ος lasiap[at]lib.uoa[dot]gr
Φραντζή Αργυρώ 
ΕΤΕΠ
Σπουδαστήριο
Κλασικής Φιλολογίας
210 7277 790 745 7ος afrantzi[at]lib.uoa[dot]gr
Φώτου Αικατερίνη
Διοικητικός
Γραμματ. Τομέα Κλασικής Φιλολογίας 210 7277 788
745
7ος
 kfotou[at]phil.uoa[dot]gr
Φώτου Ηλιάννα
Διοικητικός
Γραμματ. Τμ. Φιλολογίας 210 7277 738
306
3ος
thbena[at]phil.uoa[dot]gr
Χριστοπούλου Αναστασία
Πληροφορικός
Εργαστήριο Πληροφορικής 210 7277 683 802 8ος anchris[at]phil.uoa[dot]gr