Αρχική » Erasmus » Πίνακας Επιλογής Erasmus 2017-2018

Πίνακας αποτελεσμάτων επιλογής 2017-2018

Από το ακαδημαΪκό έτος 2016-17 έχει ορισθεί συγκεκριμένος αριθμός χρηματοδοτούμενων υποτροφιών στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. 

Φέτος ο αριθμός των υποτροφιών που δόθηκε τελικά στο Τμήμα Φιλολογίας είναι 51.

Η συγκεντρωτική κατάταξη των επιλεγέντων έγινε κατά πρώτο λόγο με βάση ακαδημαϊκά κριτήρια, δηλαδή τον μέσο όρο βαθμολογίας και τον αριθμό των μαθημάτων που έχουν περάσει σε συνδυασμό με το εξάμηνο σπουδών κατά το οποίο φοιτούν, και κατά δεύτερο λόγο με βάση το επίπεδο γλώσσας.

Σε περίπτωση που κάποια ή κάποιος από τους/τις 51 επιλεγέντες/επιλεχθείσες με χρηματοδότηση φοιτητές /φοιτήτριες αποφασίσει για διάφορους λόγους να μη συμμετάσχει στο πρόγραμμα Erasmus+ παρακαλείται να ενημερώσει αμέσως την κυρία Ευγενία Μακρυγιάννη (emakrigi@phil.uoa.gr) και την κυρία Πολυξένη Δεληολάνη (pdel@interel.uoa.gr).  

ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  φοιτητών Erasmus+ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ... (20-4-2017)