Αρχική » Erasmus » Πίνακας Επιλογής Erasmus 2016-2017

Πίνακας αποτελεσμάτων επιλογής 2016-2017

Από το ΑκαδημαΪκό έτος 2016-17 ορίζεται συγκεκριμένος αριθμός χρηματοδοτούμενων υποτροφιών στο πλαίσιο του προγράμματος erasmus+. 

Φέτος ο αριθμός των υποτροφιών που δόθηκαν στο Τμήμα Φιλολογίας είναι 40, και ύστερα από διαπραγμάτευση με το γραφείο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων ανήλθε στις 44.  Αυτό σημαίνει πως 5 επιλεγείσες δεν θα λάβουν χρηματοδότηση.

Η συγκεντρωτική κατάταξη των επιλεγέντων φοιτητών και φοιτητριών έγινε κατά πρώτο λόγο με βάση ακαδημαϊκά κριτήρια, δηλαδή τον μέσο όρο βαθμολογίας και τον αριθμό των μαθημάτων που έχουν περάσει σε συνδυασμό με το εξάμηνο σπουδών κατά το οποίο φοιτούν, και κατά δεύτερο λόγο με βάση το επίπεδο γλώσσας. Καλούνται οι φοιτήτριες που έχουν επιλεγεί χωρίς χρηματοδότηση σε πρώτη φάση να ενημερώσουν την κ. Παπαϊωάννου εάν προτίθενται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ανταλλαγής χωρίς χρηματοδότηση.

Παράλληλα, σε περίπτωση κάποια ή κάποιος από τους 44 επιλεγέντες με χρηματοδότηση φοιτητές /φοιτήτριες αποφασίσει για διάφορους λόγους να μη συμμετάσχει στο πρόγραμμα erasmus+ παρακαλείται να ενημερώσει άμεσα την κ. Παπαϊωάννου και την κ. Δεληολάνη (pdel@interel.uoa.gr) ώστε να δοθεί η υποτροφία σε κάποια από τις επιλεγείσες χωρίς χρηματοδότηση.  

ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  φοιτητών Erasmus+ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ... (14-4-2016)