Αρχική » Erasmus

Πρόγραμμα Erasmus

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS

Αποτελεί το κύριο τομεακό πρόγραμμα του Προγράμματος Δια Βίου Μάθηση (LLP) για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Συμπεριλαμβάνει την κινητικότητα (ανταλλαγή) φοιτητών για σπουδές και την κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση, την κινητικότητα καθηγητών, εντατικά προγράμματα μικρής διάρκειας, σχέδια από κοινού ανάπτυξης προγραμμάτων σπουδών, Ακαδημαϊκά Δίκτυα Erasmus (Erasmus Academic Networks) κ.α.
Από το 2007 έχει απονεμηθεί στο Πανεπιστήμιο Αθηνών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο διευρυμένος Πανεπιστημιακός Χάρτης ERASMUS (Erasmus Extended University Charter 31475-IC-1-2007-1-GR-ERASMUS-EUCX-1) ο οποίος δίνει στο Ίδρυμα το δικαίωμα συμμετοχής σε όλες τις δραστηριότητες του προγράμματος.

Πίνακας Πανεπιστημίων με τα οποία το Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει συνάψει διμερείς συμφωνίες στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus 2016-2017...


ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  φοιτητών Erasmus+ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ


Ανακοινώσεις διδασκόντων του Τμήματος Φιλολογίας


Ίδρυμα Υποδοχής Προθεσμία
Υποβολής
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (ΙΣΠΑΝΙΑ)

Δευτέρα 4 Απριλίου 2016
>> 

Φ. Δημητρακόπουλος
Ανάρτηση 28-3-2016  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ LORRAINE-NANCY Τετάρτη 30 Μαρτίου 2016  >> Ε. Καραμαλέγκου
Ανάρτηση 21-3-2016 
 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREIBURG Τετάρτη 30 Μαρτίου 2016  >> Ε. Καραμαλέγκου
Ανάρτηση 21-3-2016 

UNIVERSITE PARIS OUEST-NANTERRE, Γαλλία (F PARIS010)

Τρίτη, 22 Μαρτίου 2016 >> Σ. Γεωργακοπούλου
Ανάρτηση 10-3-2016

Universiteit Gent ! B GENT 01

Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2016 >> A. Μόζερ
Ανάρτηση 10-3-2016

Université de Liège !B LIEGE 01

Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2016 >> A. Μόζερ
Ανάρτηση 10-3-2016

Istanbul University (TR ISTANBU 03)

Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2016 >> Ε.-Λ. Σταυροπούλου
Ανάρτηση 7-3-2016

Oxford University (UK OXFORD 01)

 Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2016  >> Ε.-Λ. Σταυροπούλου
Ανάρτηση 7-3-2016 

Universitaet zu Koeln, Κολωνία Γερμανίας

Freie Universität Berlin, Βερολίνο Γερμανίας

Masarykova Universita v Brne, Μπρνο Τσεχίας

Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2016  >>  Θ. Αντωνοπούλου
Ανάρτηση 2-3-2016 
Royal Holloway, University of London, Αγγλία Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2016 >>  Δ. Καραδήμας
Ανάρτηση 1-3-2016 
University of Ljubljana Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2016  >> Δ. Γούτσος
Ανάρτηση 1-3-2016  
Lunds Universitet Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2016 >> Δ. Γούτσος
Ανάρτηση 1-3-2016 
Uniwersytet Wroclawski, Πολωνία Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2016 >>  

Γ. Κάρλα
Ανάρτηση 1-3-2016 

  UNIVERSITÄT HAMBURG Δευτέρα 21 Μαρτίου 2016  >> 

Χ. Φάκας
Ανάρτηση: 25-02-2016

 Universidad de Salamanca Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016  >>   

Ε. Μακρυγιάννη
Ανάρτηση: 25-02-2016

Università degli Studi di Milano Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016. >>  

Ε. Μακρυγιάννη 
Ανάρτηση: 25-02-2016

Universite de Paris Sorbonne (Paris IV) (ΓΑΛΛΙΑ)  Ludwig-Maximilians-Universitat München (ΓΕΡΜΑΝΙΑ) Westfalische Wilhelms-Universitat Münster (ΓΕΡΜΑΝΙΑ)  Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2016 >>  M. Λουκάκη
Ανάρτηση: 24-02-2016 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Παρασκευή 18 Μαρτίου 2016  >> Σ. Παπαϊωάννου
Ανάρτηση: 1-03-2016  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ LUBLJANA-
ΣΛΟΒΕΝΙΑ
Παρασκευή 18 Μαρτίου 2016  >> Σ. Παπαϊωάννου
Ανάρτηση: 1-03-2016 
Université Nancy 2 F NANCY O2, Γαλλία 
Albert-Ludwigs- Universitat Freiburg
D FREIBUR 01,
 Γερμανία
Την Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016, ώρα 12.00. 
στο γραφείο της υπευθύνου (Κυψέλη 606, 6ος όροφος) 
  Ε Καραμαλέγκου 
Ανάρτηση: 21-03-2016
 

 

 

Πληροφορίες και στη διεύθυνση: http://www.interel.uoa.gr/erasmus/sp.html