Αρχική » Erasmus

Πρόγραμμα Erasmus

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS

Αποτελεί το κύριο τομεακό πρόγραμμα του Προγράμματος Δια Βίου Μάθηση (LLP) για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Συμπεριλαμβάνει την κινητικότητα (ανταλλαγή) φοιτητών για σπουδές και την κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση, την κινητικότητα καθηγητών, εντατικά προγράμματα μικρής διάρκειας, σχέδια από κοινού ανάπτυξης προγραμμάτων σπουδών, Ακαδημαϊκά Δίκτυα Erasmus (Erasmus Academic Networks) κ.α.
Από το 2007 έχει απονεμηθεί στο Πανεπιστήμιο Αθηνών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο διευρυμένος Πανεπιστημιακός Χάρτης ERASMUS (Erasmus Extended University Charter 31475-IC-1-2007-1-GR-ERASMUS-EUCX-1) ο οποίος δίνει στο Ίδρυμα το δικαίωμα συμμετοχής σε όλες τις δραστηριότητες του προγράμματος.

Πίνακας Πανεπιστημίων με τα οποία το Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει συνάψει διμερείς συμφωνίες στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus 2017-2018...


 


Ανακοινώσεις διδασκόντων του Τμήματος Φιλολογίας


Ίδρυμα Υποδοχής Προθεσμία
Υποβολής
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (ΙΣΠΑΝΙΑ)

Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017 
>> 

Ε. Μακρυγιάννη
Ανάρτηση: 02-03-2017

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ LORRAINE-NANCY
Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017
 
>> Ε. Καραμαλέγκου
Ανάρτηση: 15-03-2017 
 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREIBURG
Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017
 
 >>

Ε. Καραμαλέγκου

Ανάρτηση: 15-03-2017

UNIVERSITE PARIS OUEST-NANTERRE, Γαλλία (F PARIS010)

 Τρίτη 21 Μαρτίου 2017,

9.30-12.30

>>

Σ. Γεωργακοπούλου

Ανάρτηση: 02-03-2017

Universiteit Gent ! B GENT 01 Δευτέρα 20 Μαρτίου 2017  >> A. Μόζερ
Ανάρτηση: 07-03-2017
Université de Liège !B LIEGE 01 Δευτέρα 20 Μαρτίου 2017  >> A. Μόζερ
Ανάρτηση: 07-03-2017 
Sofia University "Saint Kliment Ohridski"
Δευτέρα 20 Μαρτίου 2017 >> A. Μόζερ
Ανάρτηση: 07-03-2017 
St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo Δευτέρα 20 Μαρτίου 2017 >> A. Μόζερ
Ανάρτηση: 07-03-2017 

Universitaet zu Koeln, Κολωνία Γερμανίας

Freie Universität Berlin, Βερολίνο Γερμανίας

Johannes-Gutenberg-Universitaet Mainz, Mainz Γερμανίας

Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017  >> 

Θ. Αντωνοπούλου

Ανάρτηση: 06-03-2017

Royal Holloway, University of London, Αγγλία
Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017 
 
>>  Δ. Καραδήμας
Ανάρτηση: 06-03-2017 
University of Ljubljana Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017  >> Δ. Γούτσος
Ανάρτηση: 06-03-2017 
Lunds Universitet  Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017 >> Δ. Γούτσος
Ανάρτηση: 06-03-2017 
 UNIVERSITÄT HAMBURG

Παρασκευή 24 Μαρτίου 2017

>> 

Χ. Φάκας

Ανάρτηση: 07-03-2017

 Universidad de Salamanca Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017  >>   

Ε. Μακρυγιάννη
Ανάρτηση: 28-02-2017

Università degli Studi di Milano, Ιταλία Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017 >>  

Ε. Μακρυγιάννη 
Ανάρτηση: 28-02-2017

Universite de Paris Sorbonne (Paris IV) (ΓΑΛΛΙΑ)  Ludwig-Maximilians-Universitat München (ΓΕΡΜΑΝΙΑ) Westfalische Wilhelms-Universitat Münster (ΓΕΡΜΑΝΙΑ)-Masarykova Universita v Brne (Μπρνο - ΤΣΕΧΙΑ) Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017  >>  M. Λουκάκη
Ανάρτηση: 6-03-2017 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Παρασκευή  17 Μαρτίου 2017  >> Σ. Παπαϊωάννου
Ανάρτηση: 28-02-2017  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ LUBLJANA-
ΣΛΟΒΕΝΙΑ
Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017  >> Σ. Παπαϊωάννου
Ανάρτηση: 28-02-2017 
Université Nancy 2 F NANCY O2, Γαλλία 
Albert-Ludwigs- Universitat Freiburg
D FREIBUR 01,
 Γερμανία
    Ε. Καραμαλέγκου 

 
Πανεπιστήμιο Universytet Wroclawski - Πολωνία  Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017    >>

Γ. Κάρλα 

Ανάρτηση: 14-03-2017

UNIVERSITÉ CHARLES DE GAULLE LILLE III, France Παρασκευή 24 Μαρτίου 2017 >> Γιάννης Ξούριας
Ανάρτηση: 15-3-2017
Πανεπιστήμιο της Oξφόρδης
(UK OXFORD 01)
Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017 >> Χριστίνα Ντουνιά
Ανάρτηση: 16-3-2017

 

 

Πληροφορίες και στη διεύθυνση: http://www.interel.uoa.gr/erasmus/sp.html