Αρχική » Erasmus

Προκήρυξη Erasmus+ πρακτική άσκηση στο εξωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS

Αποτελεί το κύριο τομεακό πρόγραμμα του Προγράμματος Δια Βίου Μάθηση (LLP) για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Συμπεριλαμβάνει την κινητικότητα (ανταλλαγή) φοιτητών για σπουδές και την κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση, την κινητικότητα καθηγητών, εντατικά προγράμματα μικρής διάρκειας, σχέδια από κοινού ανάπτυξης προγραμμάτων σπουδών, Ακαδημαϊκά Δίκτυα Erasmus (Erasmus Academic Networks) κ.α.
Από το 2007 έχει απονεμηθεί στο Πανεπιστήμιο Αθηνών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο διευρυμένος Πανεπιστημιακός Χάρτης ERASMUS (Erasmus Extended University Charter 31475-IC-1-2007-1-GR-ERASMUS-EUCX-1) ο οποίος δίνει στο Ίδρυμα το δικαίωμα συμμετοχής σε όλες τις δραστηριότητες του προγράμματος.

Πίνακας Πανεπιστημίων με τα οποία το Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει συνάψει διμερείς συμφωνίες στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus 2019-2020...


 

Ανακοινώσεις διδασκόντων του Τμήματος Φιλολογίας 2019-2020


Ίδρυμα Υποδοχής Προθεσμία
Υποβολής
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος

Universitaet zu Koeln, Κολωνία Γερμανίας

Freie Universität Berlin, Βερολίνο Γερμανίας

Johannes-Gutenberg-Universitaet Mainz, Mainz Γερμανίας

Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019

>>

Θ. Αντωνοπούλου

Ανάρτηση: 4-02-2019

ΓΑΛΛΙΑ:  Sorbonne Université F PARIS 468

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Ludwig-Maximilians-Universität München D MUNCHEN 01 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Westfalische Wilhelms-Universität Münster D MUNSTER 01

ΤΣΕΧΙΑ: Masarykova Universita v Brne (Μπρνο) CZ BRNO 05

Τρίτη 12 Μαρτίου 2019

 >>

 Μ. Λουκάκη

Ανάρτηση: 26-02-2019

UNIVERSITÉ CHARLES DE GAULLE LILLE III, France Τετάρτη 
13 Μαρτίου 2019
  >> Γιάννης Ξούριας
Ανάρτηση: 26-2-2019
University of Ljubljana Δευτέρα 11 Μαρτίου 2019  >> Δ. Γούτσος
Ανάρτηση: 25-02-2019
Lunds Universitet Δευτέρα 11 Μαρτίου 2019 >> Δ. Γούτσος
Ανάρτηση: 25-02-2019
Πανεπιστήμιο Universytet Wroclawski - Πολωνία 
Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019
>> 

Γ. Κάρλα

Ανάρτηση: 04-03-2019

  University of Amsterdam
Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019
>> 

Γ. Κάρλα

Ανάρτηση: 04-03-2019

UNIVERSITE PARIS OUEST-NANTERRE, Γαλλία (F PARIS010) 
Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019
 >>

Σ. Γεωργακοπούλου

Ανάρτηση: 04-03-2019 

UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES, Βέλγιο (B BRUXEL04) 
Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019
>> 

Σ. Γεωργακοπούλου

Ανάρτηση: 04-03-2019 

 UNIVERSITÄT HAMBURG 
Τρίτη 12 Μαρτίου 2019 
>> 

Σ. Ματθαίος

Ανάρτηση: 05-03-2019

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019
>> 

Γ. Κάρλα

Ανάρτηση: 06-03-2019

Universiteit Gent ! B GENT 01

Université de Liège !B LIEGE 01

Sofia University "Saint Kliment Ohridski"

St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo

Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019
 


>>

>>

>>

>>

 

A. Μόζερ
Ανάρτηση: 07-03-2019

Geneva University (Swiss-European  Mobility Programme)
Τρίτη 19 Μαρτίου 2019
 
>>

Β. Σπυρόπουλος
Ανάρτηση: 14-03-2019

Georg-August Universität Göttingen
Τρίτη 19 Μαρτίου 2019
>> Β. Σπυρόπουλος
Ανάρτηση: 14-03-2019 
Universita degli Studi di Bari Aldo Moro
Τρίτη 26 Μαρτίου 2019
>>  Δ. Μπενέτος
Ανάρτηση: 14-03-2019 
Akademia Ignatianum W Krakowie
Τρίτη 26 Μαρτίου 2019
 
>>  Δ. Μπενέτος
Ανάρτηση: 14-03-2019  

 

 

Πληροφορίες και στη διεύθυνση: http://www.interel.uoa.gr/erasmus

Ανακοινώσεις διδασκόντων του Τμήματος Φιλολογίας (2018-2019)


Ίδρυμα Υποδοχής Προθεσμία
Υποβολής
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος
Intrnational University in Geneva
[Swiss-European Mobility Programme (formerly Erasmus)] 
Τρίτη 27 Μαρτίου 2018 >> Β. Σπυρόπουλος
Ανάρτηση: 22-03-2018

Universitaet zu Koeln, Κολωνία Γερμανίας

Freie Universität Berlin, Βερολίνο Γερμανίας

Johannes-Gutenberg-Universitaet Mainz, Mainz Γερμανίας

 
Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018
>>  Θ. Αντωνοπούλου
Ανάρτηση: 13-03-2018  

ΓΑΛΛΙΑ:  Sorbonne Université F PARIS 468

ΓΕΡΜΑΝΙΑLudwig-Maximilians-Universität München D MUNCHEN 01

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Westfalische Wilhelms-Universität Münster D MUNSTER 01

ΤΣΕΧΙΑ: Masarykova Universita v Brne (Μπρνο) CZ BRNO 05

Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018
 
>>  Μ. Λουκάκη
Ανάρτηση: 13-03-2018 

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (ΙΣΠΑΝΙΑ)

 Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018 
>> 

Ε. Μακρυγιάννη
Ανάρτηση: 12-03-2018

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ LORRAINE-NANCY
Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018 
 
>>

Ε. Καραμαλέγκου

Ανάρτηση: 15-03-2018 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREIBURG
Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018 
 
 >>

Ε. Καραμαλέγκου

Ανάρτηση: 15-03-2018

UNIVERSITE PARIS OUEST-NANTERRE, Γαλλία (F PARIS010)

 

Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018

 

>>

Σ. Γεωργακοπούλου

Ανάρτηση: 12-03-2018

Universiteit Gent ! B GENT 01 Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018  >> A. Μόζερ
Ανάρτηση: 19-03-2018
Université de Liège !B LIEGE 01  Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018 >> A. Μόζερ
Ανάρτηση: 19-03-2018
Sofia University "Saint Kliment Ohridski"
 Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018 >> A. Μόζερ
Ανάρτηση: 19-03-2018
St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018  >> A. Μόζερ
Ανάρτηση: 19-03-2018
Royal Holloway, University of London, Αγγλία
Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018 
 
>>  Γ. Κάρλα
Ανάρτηση:19-03-2018 
University of Ljubljana Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018  >> Δ. Γούτσος
Ανάρτηση: 12-03-2018
Lunds Universitet Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018 >> Δ. Γούτσος
Ανάρτηση: 12-03-2018
 UNIVERSITÄT HAMBURG

Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018 

>> 

Χ. Φάκας

Ανάρτηση:13-03-2018 

 Universidad de Salamanca Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018  >>   

Ε. Μακρυγιάννη
Ανάρτηση: 12-03-2018

Università degli Studi di Milano, Ιταλία Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018 >>  

Ε. Μακρυγιάννη 
Ανάρτηση: 12-03-2018

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018  >> Σ. Παπαϊωάννου
Ανάρτηση: 12-03-2018
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ LUBLJANA-
ΣΛΟΒΕΝΙΑ
Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018  >> Σ. Παπαϊωάννου
Ανάρτηση:12-03-2018 
Πανεπιστήμιο Universytet Wroclawski - Πολωνία  Τετάρτη 21  Μαρτίου 2018   >>

Γ. Κάρλα 

Ανάρτηση: 12-03-2018

UNIVERSITÉ CHARLES DE GAULLE LILLE III, France Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018 >> Γιάννης Ξούριας
Ανάρτηση: 12-3-2018
Πανεπιστήμιο της Oξφόρδης 
(UK OXFORD 01)
Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018  >>

Χριστίνα Ντουνιά
Ανάρτηση: 14-3-2017

École Normale Supérieure de Lyon  Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018 >>

Ε. Μακρυγιάννη

Ανάρτηση: 12-03-2018

UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES, Βέλγιο (B BRUXEL04) Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018 >>

Σ. Γεωργακοπούλου

Ανάρτηση: 12-03-2018

Universita degli Studi di Bari Aldo Moro Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018 >>

Δ. Μπενέτος

Ανάρτηση: 26-03-2018

Akademia Ignatianum W Krakowie Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018  >> 

Δ. Μπενέτος

Ανάρτηση: 26-03-2018