Αρχική » Erasmus+, CIVIS » Erasmus+

Προκήρυξη Erasmus+ για σπουδές στο εξωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Τμήμα Φιλολογίας προκήρυξη υποτροφιών του προγράμματος ERASMUS+ Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Τμήμα Φιλολογίας προκήρυξη κινητικότητας φοιτητών με το SWISS EUROPEAN MOBILITY PROGRAMME (SEMP) Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

 

 

 

Ανακοινώσεις διδασκόντων του Τμήματος Φιλολογίας 2022-2023


Ίδρυμα Υποδοχής Προθεσμία
Υποβολής
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος

Universitaet zu Koeln, Κολωνία Γερμανίας

Johannes-Gutenberg-Universitaet Mainz, Mainz Γερμανίας

Freie Universität Berlin, Βερολίνο Γερμανίας

 

Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022 

 >>

Αίτηση

Αντωνοπούλου Θ.


Ανάρτηση: 09-03-2022

Universite Paul Valery Montpellier III 
Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022  
>>

Γεωργακοπούλου Σ.

Ανάρτηση: 10-03-2022

Universite de Lorraine
Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022  
>>

Γεωργακοπούλου Σ.

Ανάρτηση: 10-03-2022  

 Universite Paris Nanterre (Paris X)
Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022  
>> 

Γεωργακοπούλου Σ.

Ανάρτηση: 10-03-2022

Lunds Universitet (Σουηδία)

University of Ljubljana (Σλοβενία)

Universiteit Gent (Βέλγιο)

Université de Liège (Βέλγιο)

Sofia University "Saint Kliment Ohridski" (Βουλγαρία)

St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovο (Βουλγαρία)

 
Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022

>> 

Αίτηση

Γούτσος Δ.
Ανάρτηση:  
Universitat de Barcelona, Ισπανία Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022  >>

Ιακώβου Μ.

Ανάρτηση:

Πανεπιστήμιο Universytet Wroclawski - Πολωνία Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022  >>

Κάρλα Γ. 

Ανάρτηση: 08-03-2022

 University of Amsterdam Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022   >>

Κάρλα Γ. 

Ανάρτηση: 08-03-2022

ΓΑΛΛΙΑ:  Sorbonne Université F PARIS 468

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Ludwig-Maximilians-Universität München D MUNCHEN 01 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Westfalische Wilhelms-Universität Münster D MUNSTER 01

ΤΣΕΧΙΑ: Masarykova Universita v Brne (Μπρνο) CZ BRNO 05

Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022 
 >>

 Λουκάκη Μ.

Ανάρτηση: 09-03-2022

Ecole Normale Supérieure de Lyon (ENS)

Πέμπτη 17 Μαρτίου 2022
>> 

Μακρυγιάννη Ε.

Ανάρτηση: 08-03-2022

Universidad de Salamanca
Πέμπτη 17 Μαρτίου 2022
>> 

Μακρυγιάννη Ε.

Ανάρτηση: 08-03-2022

Universidad de Valladolid 
Πέμπτη 17 Μαρτίου 2022
 >>

Μακρυγιάννη Ε.

Ανάρτηση: 08-03-2022

Universita degli studi di Milano
Πέμπτη 17 Μαρτίου 2022
>> 

Μακρυγιάννη Ε.

Ανάρτηση: 08-03-2022

Università degli Studi di Verona, Ιταλία   Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022 >> 

Ματθαίος Σ. 

Ανάρτηση: 08-03-2022 
 University of Cyprus  Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022 >> 

Ματθαίος Σ. 

Ανάρτηση: 08-03-2022 
Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE). Sciences Historiques et Philologique (Παρίσι, Γαλλία)  Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022   >>  

Μπάζου Α. 

Ανάρτηση: 09-03-2022 

Uniiversite Franche-Comte (Γαλλία) Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022   >> 

Μπάζου Α. 

Ανάρτηση: 09-03-2022 

Universita degli Studi di Bari Aldo Moro
Πέμπτη 17 Μαρτίου 2022
 
>> 

Μπενέτος Δ.

Ανάρτηση: 09-03-2022

Akademia Ignatianum W Krakowie
Πέμπτη 17 Μαρτίου 2022
 
>> 

Μπενέτος Δ.

Ανάρτηση: 09-03-2022 

UNIVERSITÉ DE LILLE, France  
Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022 
  >>

Ξούριας Γ.

Ανάρτηση: 09-03-2020

Georg-August Universität Göttingen
Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022 

>>

Αίτηση

 

Σπυρόπουλος Β.
Ανάρτηση: 
SWISS EUROPEAN MOBILITY PROGRAMME (Πανεπιστήμιο Γενεύης)
 
>> Σπυρόπουλος Β.
Ανάρτηση:
Universitat Hamburg Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022  >>

Φάκας Χ.

Ανάρτηση: 09-03-2022

Albert-Ludwigs-Universitat Freiburg Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022  >>

Φάκας Χ.

Ανάρτηση: 09-03-2022 

 

 

Πληροφορίες και στη διεύθυνση: http://www.interel.uoa.gr/erasmus