Αρχική » Erasmus+, CIVIS

Erasmus+

 


Αποτελεί το κύριο τομεακό πρόγραμμα του Προγράμματος Δια Βίου Μάθηση (LLP) για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Συμπεριλαμβάνει την κινητικότητα (ανταλλαγή) φοιτητών για σπουδές και την κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση, την κινητικότητα καθηγητών, εντατικά προγράμματα μικρής διάρκειας, σχέδια από κοινού ανάπτυξης προγραμμάτων σπουδών, Ακαδημαϊκά Δίκτυα Erasmus (Erasmus Academic Networks) κ.α.

Από το 2007 έχει απονεμηθεί στο Πανεπιστήμιο Αθηνών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο διευρυμένος Πανεπιστημιακός Χάρτης ERASMUS (Erasmus Extended University Charter 31475-IC-1-2007-1-GR-ERASMUS-EUCX-1) ο οποίος δίνει στο Ίδρυμα το δικαίωμα συμμετοχής σε όλες τις δραστηριότητες του προγράμματος.


Πίνακας Πανεπιστημίων με τα οποία το Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει συνάψει διμερείς συμφωνίες στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus 2021-2022...


 Πληροφορίες και στη διεύθυνση: http://www.interel.uoa.gr/erasmus

 

CIVIS - Πανεπιστήμιο Πολιτών της Ευρώπης (European Civic University)

 

Η «Ευρωπαϊκή Πανεπιστημιακή Συνεργασία για τους Πολίτες της Ευρώπης» - CIVIS, είναι ένα δίκτυο δημόσιων ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων με στόχο τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου. Τα εννέα Πανεπιστήμια που αποτελούν τα μέλη του δικτύου αυτού είναι:  το Πανεπιστήμιο Aix - Marseille (Aix-en-Provence and Marseille, Γαλλία), το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Αθήνα, Ελλάδα) το Université Libre de Bruxelles (Βρυξέλλες, Βέλγιο), το Universitatea din București (Βουκουρέστι, Ρουμανία), το Universidad Autónoma de Madrid (Μαδρίτη, Ισπανία), το Sapienza Università di Roma (Ρώμη, Ιταλία), το Stockholms Universitet (Στοκχόλμη, Σουηδία), το Eberhard -Karls- Universität Tübingen (Τυβίγγη, Γερμανία) και το University of Glasgow (Γλασκώβη, Σκωτία, Ηνωμένο Βασίλειο). Το CIVIS φιλοδοξεί να συγκεντρώσει σε μία κοινότητα το δυναμικό περίπου 384.000 φοιτητών και 55.000 μελών του προσωπικού των συμμετεχόντων Πανεπιστημίων συμπεριλαμβανομένων περίπου 30.000 μελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού.

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. https://civis.eu/el και http://www.interel.uoa.gr/erasmus/civis.html