Αρχική » Erasmus+, CIVIS

 


Αποτελεί το κύριο τομεακό πρόγραμμα του Προγράμματος Δια Βίου Μάθηση (LLP) για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Συμπεριλαμβάνει την κινητικότητα (ανταλλαγή) φοιτητών για σπουδές και την κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση, την κινητικότητα καθηγητών, εντατικά προγράμματα μικρής διάρκειας, σχέδια από κοινού ανάπτυξης προγραμμάτων σπουδών, Ακαδημαϊκά Δίκτυα Erasmus (Erasmus Academic Networks) κ.α.

Από το 2007 έχει απονεμηθεί στο Πανεπιστήμιο Αθηνών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο διευρυμένος Πανεπιστημιακός Χάρτης ERASMUS (Erasmus Extended University Charter 31475-IC-1-2007-1-GR-ERASMUS-EUCX-1) ο οποίος δίνει στο Ίδρυμα το δικαίωμα συμμετοχής σε όλες τις δραστηριότητες του προγράμματος.


Πίνακας Πανεπιστημίων με τα οποία το Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει συνάψει διμερείς συμφωνίες στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus 2020-2021...


 Πληροφορίες και στη διεύθυνση: http://www.interel.uoa.gr/erasmus

 

 

Το CIVIS είναι ένα δίκτυο δημόσιων ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων με στόχο τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου. Τα οκτώ Πανεπιστήμια που αποτελούν τα μέλη του δικτύου αυτού είναι:  Το Πανεπιστήμιο Aix - Marseille (Aix-en-Provence and Marseille, Γαλλία), το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Αθήνα, Ελλάδα) το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών, Université Libre de Bruxelles (Βρυξέλλες, Βέλγιο), το Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου, Universitatea din București (Βουκουρέστι, Ρουμανία), το Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης, Universidad Autónoma de Madrid (Μαδρίτη, Ισπανία), το Sapienza Università di Roma (Ρώμη, Ιταλία), το Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης, Stockholms Universitet (Στοκχόλμη, Σουηδία) και το Eberhard -KarlsUniversität Tübingen (Γερμανία).

Πληροφορίες και στη διεύθυνση: http://www.interel.uoa.gr/erasmus/civis.html