Αρχική » Διδακτορικές Σπουδές » Υποψήφιοι διδάκτορες εγγεγραμμένοι από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 και εξής (από 4 Αυγούστου 2017)

Αίτηση ανανέωσης εγγραφής υποψηφίων διδακτόρων

Υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος Φιλολογίας καλούνται να υποβάλλουν υποχρεωτικά αίτηση ανανέωσης εγγραφής για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4485/2017.

Η ανανέωση εγγραφής είναι υποχρεωτική για τους υποψήφιους διδάκτορες που εντάχθηκαν στο Τμήμα για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής μετά τις 4 Αυγούστου 2017.

Οι αιτήσεις θα γίνουν δεκτές έως την Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου 2021 και θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στο e-mail της κ. Παναγιώτας Μποϊντά (pbointa@phil.uoa.gr).

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Διδακτορικές Σπουδές - ΦΕΚ Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών

Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνονται και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 και του εν γένει θεσμικού πλαισίου όπως κάθε φορά ισχύει. Αποσκοπούν στην προαγωγή της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.), το οποίο πιστοποιεί την εκπόνηση πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και την ουσιαστική συνεισφορά του/της κατόχου του στην εξέλιξη της γνώσης στον αντίστοιχο επιστημονικό κλάδο.

ΦΕΚ ίδρυσης κανονισμού διδακτορικών σπουδών Τμήματος Φιλολογίας
Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνονται και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4485/2017 (πατήστε εδώ) όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 17 και 60 του Ν.4559/2018 (Α΄ 142) και του εν γένει θεσμικού πλαισίου, όπως κάθε φορά ισχύει.