Αρχική » Διδακτορικές Σπουδές

Αιτήσεις ορκωμοσίας Διδακτόρων

Οι Διδάκτορες του Τμήματος Φιλολογίας καλούνται να καταθέσουν αίτηση ορκωμοσίας στη Γραμματεία του Τμήματος, από την Τετάρτη, 16 Μαΐου 2019 έως και την Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2019.

Απαραίτητες ενέργειες για την κατάθεση της αίτησης:

1. Ανάρτηση της διδακτορικής διατριβής στη βάση ΠΕΡΓΑΜΟΣ.

2. Ανάρτηση της διδακτορικής διατριβής στο ΕΚΤ.

2. Κατάθεση της διδακτορικής διατριβής, σε έντυπη μορφή, στη Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής.

3. Κατάθεση CD της διδακτορικής διατριβής, στη Γραμματείας.

4. Κατάθεση της ακαδημαϊκής ταυτότητας στη Γραμματεία. Σε περίπτωση απώλειας κατατίθεται έγγραφο απώλειας από την Αστυνομία.

Για την ακριβή ημερομηνία της ορκωμοσίας θα αναρτηθεί νέα ανακοίνωση.

Οδηγίες για την ορκωμοσία των Διδακτόρων του Τμήματος

ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

Καλούνται οι Υποψήφιοι Διδάκτορες οι οποίοι κατέθεσαν τα δικαιολογητικά τους για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής κατά το χρονικό διάστημα 1-10 Οκτωβρίου 2018 να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος, (Δ-Τ-Π 11.00-14.00), για την εγγραφή τους έχοντας αντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας και 2 φωτογραφίες.

ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

Έντυπο:

Σπουδές που οδηγούν σε Διδακτορικό Δίπλωμα

Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνονται και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 και του εν γένει θεσμικού πλαισίου όπως κάθε φορά ισχύει. Αποσκοπούν στην προαγωγή της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.), το οποίο πιστοποιεί την εκπόνηση πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και την ουσιαστική συνεισφορά του/της κατόχου του στην εξέλιξη της γνώσης στον αντίστοιχο επιστημονικό κλάδο.

ΦΕΚ ίδρυσης κανονισμού διδακτορικών σπουδών Τμήματος Φιλολογίας

Ανακοινώσεις Διδακτορικών Σπουδών