Αρχική » Διδακτορικές Σπουδές

Σημαντική επισήμανση!

Η Γραμματεία δεν εξυπηρετεί ηλεκτρονικά αιτήματα υποψηφίων διδακτόρων που αποστέλλονται  από τα προσωπικά e-mail αλλά ΜΟΝΟ όσα αποστέλλονται από το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ e-mail.

Όσοι δεν διαθέτουν πανεπιστημιακό e-mail θα πρέπει να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες απόκτησής του. H σχετική διαδικασία βρίσκεται εδώ: http://webadm.uoa.gr

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Μετά την υποστήριξη της διατριβής ο/η διδάκτωρ ακολουθεί τα εξής βήματα για την ορκωμοσία:

  1. Κατάθεση της διατριβής στο ψηφιακό αποθετήριο ΠΕΡΓΑΜΟΣ.  Για να την ανάρτηση είναι απαραίτητοι οι κωδικοί που έχουν χορηγηθεί από το ΚΛΕΙΔΙ. Επίσης, συμπληρώνονται τα σχετικά έντυπα, (δείτε τις οδηγίες που υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Τμήματος), τα οποία προωθούνται, σκαναρισμένα, στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού για τις σχετικές υπογραφές. 
  2. Κατάθεση της διατριβής σε έντυπη μορφή στη ΒΦΛ κατόπιν συνεννόησης με τους υπεύθυνους της Βιβλιοθήκης.
  3. Ανάρτηση της διατριβής στο ΕΚΤ.  Η ανάρτηση στο ΕΚΤ γίνεται αρχικά από τη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού, (με το αντίγραφο του πρακτικού της 7μελούς επιτροπής). Στη συνέχεια, ύστερα από σχετική ειδοποίηση της Γραμματείας, εισέρχεται ο/η διδάκτωρ στο σύστημα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Μετά την υποστήριξη της διατριβής επικοινωνείτε ηλεκτρονικά με την κ. Π. Μποϊντά, (pbointa@phil.uoa.gr),  για τη χορήγηση των στοιχείων που είναι απαραίτητα για την εισαγωγή του διδάκτορα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΚΤ. Tα στοιχεία αυτά είναι: Πατρώνυμο, ημερομηνία γεννήσεως, ημερομηνία ένταξης ως Υ.Δ. ή αριθμός μητρώου, κινητό τηλέφωνο, e-mail.
  4. Αφού ολοκληρωθούν οι ανωτέρω διαδικασίες ο/η διδάκτωρ επικοινωνεί με τη Γραμματεία του Τμήματος για την κατάθεση, (κατόπιν ραντεβού), της αίτησης ορκωμοσίας, της ακαδημαϊκής ταυτότητας και του CD της διδακτορικής διατριβής σύμφωνα με τον Κανονισμό των Διδακτορικών Σπουδών.

 Έντυπο για ΠΕΡΓΑΜΟ

To έντυπο συμπληρώνεται εξ' ολοκλήρου από τον διδάκτορα και αποστέλλεται στη Γραμματεία ηλεκτρονικά.

Σημείωση: Στον Κανονισμό των Διδακτορικών Σπουδών, εκ παραδρομής, δεν αναφέρεται, η κατάθεση σε έντυπη μορφή, της διατριβής στη ΒΦΛ αλλά η κατάθεσή της στην Εθνική Βιβλιοθήκη. Η κατάθεση της διατριβής στην Εθνική Βιβλιοθήκη ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ! Η κατάθεση στη Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής είναι υποχρεωτική!

ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

Έντυπο ορκωμοσίας: