Αρχική » Διδακτορικές Σπουδές

ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

Καλούνται οι Υποψήφιοι Διδάκτορες οι οποίοι κατέθεσαν τα δικαιολογητικά τους για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής κατά το χρονικό διάστημα 1-10 Οκτωβρίου 2018 να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος, (Δ-Τ-Π 11.00-14.00), για την εγγραφή τους έχοντας αντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας και 2 φωτογραφίες.

ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

Έντυπο:

Σπουδές που οδηγούν σε Διδακτορικό Δίπλωμα

Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνονται και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 και του εν γένει θεσμικού πλαισίου όπως κάθε φορά ισχύει. Αποσκοπούν στην προαγωγή της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.), το οποίο πιστοποιεί την εκπόνηση πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και την ουσιαστική συνεισφορά του/της κατόχου του στην εξέλιξη της γνώσης στον αντίστοιχο επιστημονικό κλάδο.

ΦΕΚ ίδρυσης κανονισμού διδακτορικών σπουδών Τμήματος Φιλολογίας

Ανακοινώσεις Διδακτορικών Σπουδών