Αρχική » Διδακτορικές Σπουδές

Σημαντική επισήμανση!

Η Γραμματεία δεν εξυπηρετεί ηλεκτρονικά αιτήματα εγγεγραμμένων υποψηφίων διδακτόρων που αποστέλλονται  από τα προσωπικά e-mail αλλά ΜΟΝΟ όσα αποστέλλονται από το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ e-mail.

Όσοι δεν διαθέτουν πανεπιστημιακό e-mail θα πρέπει να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες απόκτησής του. H σχετική διαδικασία βρίσκεται εδώ: http://webadm.uoa.gr

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Ενέργειες μετά την υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής:

  1. Κατάθεση της διατριβής στο ψηφιακό αποθετήριο ΠΕΡΓΑΜΟΣ.  Για να την ανάρτηση είναι απαραίτητοι οι κωδικοί που έχουν χορηγηθεί από το ΚΛΕΙΔΙ. Επίσης, συμπληρώνονται τα σχετικά έντυπα, (δείτε τις οδηγίες που υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Τμήματος), τα οποία προωθούνται, σκαναρισμένα, στη Γραμματεία, (κ. Π. Μποϊντά), για τις σχετικές υπογραφές. 
  2. Κατάθεση της διατριβής, σε έντυπη μορφή, στη ΒΦΛ κατόπιν συνεννόησης με τους υπεύθυνους της Βιβλιοθήκης. Η κατάθεση της διατριβής είναι υποχρεωτική. (Ο/Η διδάκτωρ δεν καταθέτει τη διατριβή του/της στην Εθνική Βιβλιοθήκη).
  3. Ανάρτηση της διατριβής στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.  Η ανάρτηση στο ΕΚΤ γίνεται αρχικά από τη Γραμματεία. Γι' αυτή τη διαδικασία είναι απαραίτητο, μετά την υποστήριξη της διατριβής, το αντίγραφο του πρακτικού της 7μελούς επιτροπής καθώς και τα εξής στοιχεία που πρέπει να χορηγήσει ο/η διδάκτωρ στη Γραμματεία: Oνοματεπώνυμο στα λατινικά, πατρώνυμο, (ελληνικά-λατινικά), ημερομηνία γεννήσεως, ημερομηνία έναρξης της διδακτορικής διατριβής, αριθμός μητρώου, κινητό τηλέφωνο, e-mail. Όταν ο/η διδάκτορας λάβει σχετική ειδοποίηση από το ΕΚΤ, μέσω της Γραμματείας,  εισέρχεται στο σύστημα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την ανάρτηση της διατριβής του/της. 
  4. Αφού ολοκληρωθούν οι ανωτέρω διαδικασίες ο/η διδάκτωρ επικοινωνεί με τη Γραμματεία του Τμήματος για την κατάθεση, (κατόπιν ραντεβού), της αίτησης ορκωμοσίας, της ακαδημαϊκής ταυτότητας και του CD/USB της διδακτορικής διατριβής, σύμφωνα με τον Κανονισμό των Διδακτορικών Σπουδών. Επίσης, για όσο χρονικό διάστημα δεν γίνονται δια ζώσης ορκωμοσίες πρέπει να συμπληρώνεται η υπεύθυνη δήλωση για την εξ αποστάσεως ορκωμοσία, (εδώ το σχετικό αρχείο).
  5. Οι διδάκτορες που δεν διαθέτουν κωδικούς στο ΚΛΕΙΔΙ και πανεπιστημιακό λογαριασμό θα πρέπει να ξεκινήσουν πρώτα απ' όλα από αυτή τη διαδικασία. Για τη διαδικασία εγγραφής στο ΚΛΕΙΔΙ πατήστε εδώ. Η αίτηση εκτυπώνεται και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία. Υπογραφή χρειάζεται μόνο από τη Γραμματεία του Τμήματος. Στη συνέχεια, η αίτηση αποστέλλεται, εκ νέου, στον διδάκτορα ο/η οποίος/α την προωθεί στο e-mail που αναγράφεται στην αίτηση.

 Έντυπο για ΠΕΡΓΑΜΟ To έντυπο συμπληρώνεται εξ' ολοκλήρου από τον διδάκτορα και αποστέλλεται στη Γραμματεία ηλεκτρονικά.

Σημείωση: Στον Κανονισμό των Διδακτορικών Σπουδών, εκ παραδρομής, δεν αναφέρεται, η κατάθεση σε έντυπη μορφή, της διατριβής στη ΒΦΛ αλλά η κατάθεσή της στην Εθνική Βιβλιοθήκη. Η κατάθεση της διατριβής στην Εθνική Βιβλιοθήκη ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ! Η κατάθεση στη Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής είναι υποχρεωτική!

ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ