Αρχική » Συντελεστές

Η παρούσα ιστοσελίδα αναπτύχθηκε το Μάιο του 2011 στο πλαίσιο της ιδρυματικής πλατφόρμας του ΕΚΠΑ.

Υπεύθυνη ανάπτυξης:

  • Αναστασία Χριστοπούλου, Πληροφορικός
    Εργαστήριο Πληροφορικής Τμήματος Φιλολογίας