Αρχική » Βιβλιοθήκη-Εργαστήρια » Εργαστήριο Νεοελληνικής Φιλολογίας

Εργαστήριο Νεοελληνικής Φιλολογίας

Κυψέλη 605, 6ος όροφος
Τηλ. 210 72 77 625

Διευθυντής

Ευριπίδης ΓαραντούδηςΚαθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας, egaran[at]phil.uoa[dot]gr

ΕΤΕΠ

Κυριακή Παπαδοπούλου, Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό, kpapadop@phil.uoa.gr

Ίδρυση Εργαστηρίου Νεοελληνικής Φιλολογίας

Φ.Ε.Κ. 4274/30–12–2016 τ. Β’

Στόχοι του Εργαστηρίου Νεοελληνικής Φιλολογίας

Το Εργαστήριο Νεοελληνικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. ιδρύθηκε με σκοπό να εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά πεδία της Νεοελληνικής Φιλολογίας, της Συγκριτικής Φιλολογίας και της Θεωρίας της Λογοτεχνίας.

Ως στόχοι του Εργαστηρίου Νεοελληνικής Φιλολογίας ορίζονται:

1. Η συμβολή στην κάλυψη των ερευνητικών και διδακτικών αναγκών του Τμήματος Φιλολογίας στα γνωστικά πεδία που προαναφέρθηκαν. 

2. Η σχεδίαση, ανάπτυξη, διάχυση και αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, καθώς και η σχεδίαση και υλοποίηση μεθοδολογικών προτύπων και υποδειγματικών διδασκαλιών, με επίκεντρο τις σύγχρονες επί του ζητήματος απαιτήσεις.

3. Η συγκρότηση αρχείων και συλλογών υλικού τεκμηρίωσης, καθώς και η διάσωση, ψηφιοποίηση και αξιοποίηση ερευνητικών πηγών.

4. Η συγκρότηση εξειδικευμένης ερευνητικής βιβλιοθήκης, με υλικό σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή, καθώς και η συγκρότηση ερευνητικών συλλογών ηχογραφήσεων και ταινιών.

5. Η συγκρότηση ερευνητικών ομάδων αποτελούμενων από διδάσκοντες και μεταπτυχιακούς φοιτητές, με στόχο την ερμηνευτική διερεύνηση εξειδικευμένων ή και ευρύτερης απόβλεψης ζητημάτων που αφορούν στη Νεοελληνική Φιλολογία, τη Συγκριτική Φιλολογία και τη Θεωρία της Λογοτεχνίας.

6. Η εκπόνηση ερευνητικών έργων και προγραμμάτων, αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλους ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

7. Η δημιουργία και διαρκής ενημέρωση ιστοσελίδας με πληροφορίες για τις δραστηριότητες του Εργαστηρίου.

Ερευνητικά προγράμματα

Η παρουσία του κινηματογράφου στα ελληνικά λογοτεχνικά περιοδικά των μεταπολεμικών και μεταπολιτευτικών χρόνων (1949-2009)

Πληροφορίες