Αρχική » Βιβλιοθήκη-Εργαστήρια » Εργαστήριο Φωνητικής και Υπολογιστικής Γλωσσολογίας

 

Μετάβαση στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Φωνητικής και Υπολογιστικής Γλωσσολογίας

Αίθουσα  621, 622, 623, 6ος όροφος
Τηλ. 210 72 77 668
e-mail: linglab@phil.uoa.gr

Φ.Ε.Κ. 175/14-12-1990 Π.Δ. 456/90

Διευθυντής

Γιώργος Μαρκόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Υπολογιστικής Γλωσσολογίας, gmarkop@phil.uoa.gr

Υπεύθυνη οργάνωσης εργαστηρίου 

Αθηνά Κοντοσταυλάκη, ΕΤΕΠ, akonto@phil.uoa.gr,

Το Εργαστήριο Φωνητικής και Υπολογιστικής Γλωσσολογίας παράγει ερευνητικό έργο σε επιμέρους αντικείμενα της δραστηριότητάς του και παρέχει εκπαίδευση και εργαστηριακή κατάρτιση στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας.

Η πρώτη αίθουσα (621) αποτελεί τον θάλαμο ηχογράφησης.

Η δεύτερη αίθουσα (622) χρησιμοποιείται κυρίως για την παροχή εκπαιδευτικού έργου. Προτεραιότητα δίνεται στην εργαστηριακή εκπαίδευση, σύμφωνα με το εκάστοτε πρόγραμμα σπουδών και τις εκπαιδευτικές ανάγκες. Ωστόσο, η εν λόγω αίθουσα παρέχεται επίσης για γενικότερες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και για ελεύθερη χρήση.

Στην τρίτη αίθουσα (623) διεξάγονται κυρίως ερευνητικές δραστηριότητες που εμπίπτουν στα ερευνητικά αντικείμενα του Εργαστηρίου/Τμήματος. Παράλληλα, παρέχεται και για τη διεξαγωγή ερευνητικού έργου μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων, όπως και επιστημονικών συνεργατών και επισκεπτών ερευνητών.    

Ωράριο Λειτουργίας

Το εργαστήριο λειτουργεί σύμφωνα με το πρόγραμμα