Αρχική » Βιβλιοθήκη-Εργαστήρια » Εργαστήριο Ψηφιακής Επεξεργασίας και Διαχείρισης Αρχαίων Ελληνικών και Λατινικών Γλωσσικών Πόρων

Εργαστήριο Ψηφιακής Επεξεργασίας και Διαχείρισης Αρχαίων Ελληνικών και Λατινικών Γλωσσικών Πόρων

Αίθουσα 745, 7ος όροφος
Τηλ. 210 727 7788

Διευθυντής

Αναπληρωτής Καθηγητής Διονύσιος Μπενέτος, dionbenetos@phil.uoa.gr

ΦΕΚ ΙΔΡΥΣΗΣ 2137/11-6-2018 τ. Β'