Αρχική » Βιβλιοθήκη-Εργαστήρια » Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής

Πληροφορίες

Με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου το 2005 δημιουργήθηκε η Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής, υπό το συντονισμό της οποίας λειτουργούσαν μέχρι πρόσφατα (30/9/2018) 16 Σπουδαστήρια/ Βιβλιοθήκες. Η ενοποιημένη Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής  λειτουργεί πιλοτικά από την 14η Ιανουαρίου 2019 σε νέο κτήριο.

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Βιβλιοθήκης