Αρχική » Βιβλιοθήκες-Εργαστήρια » Εργαστήριο Παλαιογραφίας

Εργαστήριο Παλαιογραφίας

Αίθουσα 610

Στο εργαστήριο Παλαιογραφίας, εξετάζονται η εξέλιξη της ελληνικής γραφής, η χρονολόγηση, οι γραφείς και η ιστορία των χειρογράφων κωδίκων της ύστερης αρχαιότητας, της βυζαντινής και της μεταβυζαντινής περιόδου, τα χειρόγραφα ως φυσικά αντικείμενα, η χειρόγραφη παράδοση, οι μέθοδοι της κριτικής και εκδοτικής των κειμένων και η εφαρμογή τους στη λόγια και δημώδη γραμματεία. Το εργαστήριο στεγάζεται σε δική του αίθουσα που βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό διαμόρφωση-ανακαίνιση στην κυψέλη 610 (έκτος όροφος). Τα εργαστήρια γίνονται υπό την καθοδήγηση μελών ΔΕΠ των Τομέων Βυζαντινής Φιλολογίας & Λαογραφίας και Κλασικής Φιλολογίας.