Αρχική » Βιβλιοθήκες-Εργαστήρια » Εργαστήριο Επεξεργασίας και Διαχείρισης Αρχαίων Ελληνικών και Λατινικών Γλωσσικών Πόρων

Εργαστήριο Επεξεργασίας και Διαχείρισης Αρχαίων Ελληνικών και Λατινικών Γλωσσικών Πόρων

Αίθουσα Σπουδαστηρίου Κλασικής Φιλολογίας, 7ος όροφος
Τηλ. 210 72 77 790

Διευθυντής

Εκλογή νέου Διευθυντή στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους

Το Εργαστήριο ιδρύθηκε το 2010 και έχει εγκατασταθεί στο χώρο του Σπουδαστηρίου Κλασικής Φιλολογίας. Ένας από τους κύριους στόχους του είναι η ενίσχυση της εργαστηριακής εκπαίδευσης που παρέχεται στους φοιτητές του Τομέα Κλασικής Φιλολογίας. Εκεί οι φοιτητές μαθαίνουν να διαχειρίζονται τις πη­γές και με τη βο­ήθεια της τεχνολογίας να εξάγουν τις πληροφορίες που χρειά­ζονται σε ψηφιακή μορφή. Τα εργαστήρια γίνονται υπό την καθοδήγηση των μελών ΔΕΠ του Τομέα Κλασικής Φιλολογίας.