Αρχική » Βιβλιοθήκες-Εργαστήρια

Το Τμήμα διαθέτει μία σειρά από Εργαστήρια και Σπουδαστήρια, αναγκαία για την επιστημονική και τεχνολογική υποστήριξη του εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου.

Στα Εργαστήρια και τα Σπουδαστήρια του Τμήματος επιτελείται σημαντικότατο έργο, που στηρίζει ουσιαστικά την εκπαιδευτική λειτουργία του Τμήματος, καθώς και την προαγωγή της επιστήμης στους χώρους που αυτά υπηρετούν.