Αρχική » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις » Υποτροφίες » Προβολή υποτροφιών

Προβολή υποτροφίας

16.10.2018

Προκήρυξη δύο διαγωνισμών ανάδειξης τεσσάρων υποτρόφων για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και σπουδές Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού.

Κείμενο προκήρυξης: