Αρχική » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις

Προβολή Προκηρύξεων

20-05-2022 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Εκλογής Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Φιλολογίας

Προκήρυξη για την εκλογή Διευθυντή του Τομέα Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας ακαδ. έτους 2022-2023 Προκήρυξη για την εκλογή Διευθυντή του Τομέα Γλωσσολογίας ακαδ. έτους 2022-2023 Προκήρυξη για την εκλογή Διευθυντή του...


20-12-2021 Προκήρυξη για την ανάδειξη εκπροσώπου ΕΔΙΠ στην Συνέλευση του Τμήματος, Δεκέμβριος 2021

Προκήρυξη για την ανάδειξη εκπροσώπου ΕΔΙΠ στην Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας  


20-12-2021 Προκήρυξη για την ανάδειξη εκπροσώπου ΕΤΕΠ στην Συνέλευση του Τμήματος, Δεκέμβριος 2021

Προκήρυξη για την ανάδειξη εκπροσώπου ΕΤΕΠ στην Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας  


11-08-2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο ΕΚΠΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες...


05-07-2021 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Εκλογής Διευθυντών Εργαστηρίων και Μουσείων του Τμήματος Φιλολογίας

Προκήρυξη για εκλογή Διευθυντή Λαογραφικού Μουσείου και Αρχείου Προκήρυξη για εκλογή Διευθυντή Εργαστηρίου Ψυχογλωσσολογίας και Νευρογλωσσολογίας Προκήρυξη για εκλογή Διευθυντή Εργαστηρίου Φωνητικής και  Υπολογιστικής...


05-07-2021 Αποτελέσματα Εκλογής Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Φιλολογίας

Ανακοίνωση Εκλογής Διευθυντή Τομέα ΒΦΛ Ανακοίνωση Εκλογής Διευθυντή Τομέα Γλωσσολογίας Ανακοίνωση Εκλογής Διευθυντή Τομέα Κλασικής Φιλολογίας Ανακοίνωση Εκλογής Διευθυντή Τομέα Νεοελληνικής Φιλολογίας


11-06-2021 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Εκλογής Διευθυντή του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2021)

Έχοντας υπόψη: τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/04-08-2017 τ. Α΄) όπως ισχύει με το άρθρο 98 του ν. 4692/2020. Προκηρύσσουμε την εκλογή Διευθυντή του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας της...


Αποτελέσματα 1 μέχρι 7 από τα συνολικά 65