Αρχική » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις » ΠΜΣ "ΠΑΠΥΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ"

Προβολή Ανακοινώσεις ΠΜΣ "ΠΑΠΥΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ"

29-05-2023 Προκήρυξη ΠΜΣ "Παπυρολογία και Κλασική Γραμματεία" 2023-2024

Αναρτήθηκε η προκήρυξη του ΠΜΣ "Παπυρολογία και Κλασική Γραμματεία" για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Προκήρυξη


19-09-2022 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΜΣ ΠΑΠΥΡΟΛΟΓΙΑ

Σας γνωστοποιούμε ότι η Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παπυρολογία και Κλασική Γραμματεία» αποφάσισε την παράταση αποστολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την εισαγωγή στο ΠΜΣ έως την...


06-09-2021 ΠΜΣ Παπυρολογία και Κλασική Γραμματεία

Προκήρυξη ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022


15-09-2020 Παράταση προθεσμίας αποστολής δικαιολογητικών ΠΜΣ Παπυρολογία και Κλασική Γραμματεία

Σας γνωστοποιούμε ότι η Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παπυρολογία και Κλασική Γραμματεία» κατά την 1η Συνεδρία της 14ης Σεπτεμβρίου 2020 αποφάσισε την παράταση αποστολής των απαραίτητων...