Αρχική » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις » Γενικές Ανακοινώσεις » Προβολή γενικών ανακοινώσεων

Προβολή γενικών ανακοινώσεων

14.06.2019

Επείγουσα ανακοίνωση για τους Υποψήφιους Διδάκτορες ακαδημαϊκού έτους 2017-2018!!!

Οι υποψήφιοι διδάκτορες ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 πρέπει να αποστείλουν έως τις 14 Ιουνίου 2019 περίληψη στην ελληνική και αγγλική γλώσσα της υπό εκπόνηση διδακτορικής διατριβής τους προκειμένου να γίνει η ανάρτησή τους στο site του Τμήματος σύμφωνα με τον Ν.4485/2017, άρθρο 39, παρ. 4. 

Οι περιλήψεις να αποστέλλονται μόνο στο e-mail: pbointa@phil.uoa.gr (Mποϊντά Παναγιώτα)