Αρχική » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις » Γενικές Ανακοινώσεις » Προβολή γενικών ανακοινώσεων

Προβολή γενικών ανακοινώσεων

23.09.2019

Ανακοίνωση σχετικά με τις εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Εγγραφές πρωτοετών φοιτητών Τμήματος Φιλολογίας ακαδημαϊκού έτους 2019-2020


Καλούνται οι επιτυχόντες με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2019 των ΓΕΛ, των ΕΠΑΛ, με το 10% και με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης, που ολοκλήρωσαν την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής μέσω της εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, να προσέλθουν στην Αίθουσα Εκδηλώσεων AULA της Φιλοσοφικής Σχολής, (2ος όροφος, από την κεντρική είσοδο), την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 10.00 π.μ., προσκομίζοντας απαραιτήτως τα κάτωθι :
• υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής τους, η οποία ενέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη/ο Σχολή ή Τμήμα (ΑΕΙ –ΤΕΙ) της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα
• αστυνομική ταυτότητα και φωτοτυπία αυτής και
• μια φωτογραφία,

προκειμένου η Γραμματεία να προβεί στον έλεγχο των στοιχείων της ηλεκτρονικής αίτησης και στην επαλήθευση των πληροφοριών του ηλεκτρονικού αρχείου, σε αντιπαραβολή με τους πίνακες επιτυχόντων που αναμένονται από το Υπουργείο, μετά την 27η Σεπτεμβρίου 2019, ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής τους.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν από τον/ην ίδιο/α τον/ην υποψήφιο/α αυτοπροσώπως ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο άτομο.
Για τους Έλληνες Πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης, επισημαίνεται πως, θα πρέπει να αποστείλουν με ταχυμεταφορά ή να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή με νομίμως εξουσιοδοτημένο άτομο, τη σχετική βεβαίωση ότι είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια του Δήμου του Νομού Ξάνθης, Ροδόπης ή Έβρου. Αν έχουν μετεγγραφεί σε άλλο Δήμο άλλης περιοχής, τότε πρέπει να αποστείλουν ή να καταθέσουν αυτοπροσώπως, όπως παραπάνω, βεβαίωση του συγκεκριμένου Δήμου, από την οποία να προκύπτει ότι μετεγγράφησαν σε αυτόν, από Δήμο των ανωτέρω Νομών.

Την ίδια μέρα θα δοθούν πληροφορίες σχετικά με τις σπουδές τους και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΚΠΑ, για την ακαδημαϊκή ταυτότητα-πάσο, το my-studies και τον Εύδοξο, τη σίτιση και τη φοιτητική εστία.


Προσοχή: Σε περίπτωση σοβαρού κωλύματος ή μετακίνησης από την επαρχία ή το εξωτερικό, επικοινωνήστε στα τηλέφωνα: 210 7277952, 210 7277738 και 210 7277311 ή στείλτε e-mail στο rodia@phil.uoa.gr με τα πλήρη στοιχεία σας και τηλέφωνα επικοινωνίας.

Ανακοίνωση