Αρχική » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις » Ειδήσεις και Δραστηριότητες Τομέα Νεοελληνικής Φιλολογίας

Δραστηριότητες Τομέα Νεοελληνικής Φιλολογίας

27-05-2019 Αχιλλ. Κυριακίδης και Αριστοτέλης Σαΐνης. Συνάντηση και συζήτηση με τον συγγραφέα

10η Εκδήλωση του Κύκλου Διαλέξεων του Τομέα Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τετάρτη 29 Μαΐου 2019


14-05-2019 Ειρήνη Δάγλα: «Το ποιητικό είδος του εδαφίου»

9η Εκδήλωση του Κύκλου Διαλέξεων του Τομέα Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τετάρτη 22 Μαΐου 2019


04-05-2019 Νίκ. Μαυρέλος: «Έλληνες ιατροφιλόσοφοι και η απαρχή της νεωτερικότητας 1664-1730»

8η Εκδήλωση του Κύκλου Διαλέξεων του Τομέα Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τετάρτη 8 Μαΐου 2019


16-04-2019 Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής Τομέα Νεοελληνικής Φιλολογίας 18-4-2019, ώρα 15.30

Νίκος Ρουμπής: Η αξιοποίηση της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως ξένης γλώσσας


Αποτελέσματα 1 μέχρι 7 από τα συνολικά 117