Αρχική » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις » Ειδήσεις και Δραστηριότητες Τομέα Κλασικής Φιλολογίας

Δραστηριότητες Τομέα Κλασικής Φιλολογίας

14-09-2018 Διεθνές Συνέδριο με θέμα: Cyprus: a place and topos in ancient literature

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Το Τμήμα Φιλολογίας, το Εργαστήριο Κυπριακών Μελετών (ΕΡ.ΚΥ.ΜΕ) της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) και το Σπίτι της Κύπρου σας προσκαλούν στο Διεθνές Συνέδριο...


28-08-2018 "Επιστροφή στο Σήμερα": Η Πρόσληψη της Κλασικής Λογοτεχνίας στη Σύγχρονη Στιχουργική

Επιστημονική Ημερίδα του Συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητών Α' και Β' Κύκλου του Τμήματος Φιλολογίας ΕΚΠΑ σε συνεργασία με τον σύλλογο Prolepses. Πρόγραμμα


18-06-2018 Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής Τομέα Κλασικής Φιλολογίας 21-06-2018

Ανθοφίλη Καλλέργη με τίτλο: "Οι Επιστολές του Ορατίου ως δοκίμια ποιητικής, λογοτεχνικής κριτικής και ηθικής φιλοσοφίας".


29-05-2018 Ομιλία τoυ Professor Mike Edwards Professor of Classics, University of Roehampton, London με θέμα: The New Hyperides in the Archimedes Palimpsest

Πέμπτη 7 Ιουνίου 2018, ώρα 13.30, Σπουδαστήριο Κλασικής Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής (745)


15-05-2018 Επιστημονική Ημερίδα του Σύλλογου Μεταπτυχιακών Φοιτητών Α΄ και Β΄ Κύκλου

«Επιστροφή στο Σήμερα»: Η Πρόσληψη της Κλασικής Λογοτεχνίας στη Σύγχρονη Στιχουργική (“Something Old, Something New”: The Reception of Classics in Modern and Contemporary Songwriting) - Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2018


Αποτελέσματα 1 μέχρι 7 από τα συνολικά 65