Αρχική » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις » Διδακτορικών Σπουδών

Προβολή Ανακοινώσεις Διδακτορικών Σπουδών

08-11-2022 Εγγραφές Υποψηφίων Διδακτόρων χειμερινού εξαμήνου, ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Όσοι υπέβαλαν αίτηση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής κατά το τρέχον εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-23 μπορούν να περάσουν από τη Γραμματεία του Τμήματος για την εγγραφή τους, από την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022 έως την...


02-11-2022 Ετήσια έκθεση προόδου υποψηφίων διδακτόρων ακαδημαϊκού έτους 2022-23

Οι υποψήφιοι διδάκτορες καλούνται να υποβάλλουν μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2022 το ετήσιο υπόμνημα σχετικά με την πρόοδο της διδακτορικής τους διατριβής. Αντίγραφο του υπομνήματος καταχωρίζεται στον ατομικό φάκελο του υποψήφιου...


28-09-2022 Αιτήσεις υποψηφίων διδακτόρων χειμερινού εξαμήνου, ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Το Τμήμα Φιλολογίας θα δεχτεί αιτήσεις υποψηφίων διδακτόρων για το χειμερινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές, δια ζώσης, κατά το χρονικό διάστημα από 3 έως 10 Οκτωβρίου 2022 και...


06-09-2022 Ανανέωση εγγραφής υποψηφίων διδακτόρων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος Φιλολογίας πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά αίτηση ανανέωσης εγγραφής για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4485/2017. Η ανανέωση εγγραφής...


01-02-2022 Αιτήματα Υ.Δ./Διδακτόρων προς τη Γραμματεία-Αριθμός μητρώου

Παρακαλούνται όλοι οι υποψήφιοι διδάκτορες/διδάκτορες του Τμήματος να αποστέλλουν υποχρεωτικά τον αριθμό μητρώου τους σε κάθε επικοινωνία με τη Γραμματεία. Επίσης, ο αριθμός μητρώου πρέπει να αναφέρεται σε κάθε έγγραφο που...


25-11-2021 Ετήσια έκθεση προόδου υποψήφιου διδάκτορα

Οι υποψήφιοι διδάκτορες καλούνται να υποβάλλουν μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2022 υπόμνημα σχετικά με την πρόοδο της διδακτορικής τους διατριβής. Αντίγραφο του υπομνήματος καταχωρίζεται στον ατομικό φάκελο του υποψήφιου διδάκτορα. Το...


16-09-2021 Ανανέωση εγγραφής υποψηφίων διδακτόρων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος Φιλολογίας καλούνται να υποβάλλουν υποχρεωτικά αίτηση ανανέωσης εγγραφής για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4485/2017. Η ανανέωση εγγραφής...


Αποτελέσματα 1 μέχρι 7 από τα συνολικά 32

ΝΕΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ