Αρχική » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις » Διδακτορικών Σπουδών

Προβολή Ανακοινώσεις Διδακτορικών Σπουδών

25-02-2022 Υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδακτόρων εαρινού εξαμήνου, ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Το Τμήμα Φιλολογίας θα δεχτεί αιτήσεις υποψηφίων που επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές, δια ζώσης, κατά το χρονικό διάστημα 2-11 Μαρτίου 2022 και συγκεκριμένα την  Τετάρτη, 2...


01-02-2022 Αιτήματα Υ.Δ./Διδακτόρων προς τη Γραμματεία-Αριθμός μητρώου

Παρακαλούνται όλοι οι υποψήφιοι διδάκτορες/διδάκτορες του Τμήματος να αποστέλλουν υποχρεωτικά τον αριθμό μητρώου τους σε κάθε επικοινωνία με τη Γραμματεία. Επίσης, ο αριθμός μητρώου πρέπει να αναφέρεται σε κάθε έγγραφο που...


25-11-2021 Ετήσια έκθεση προόδου υποψήφιου διδάκτορα

Οι υποψήφιοι διδάκτορες καλούνται να υποβάλλουν εγγράφως, κάθε χρόνο, υπόμνημα σχετικά με την πρόοδο της διδακτορικής τους διατριβής. Αντίγραφο του υπομνήματος καταχωρίζεται στον ατομικό φάκελο του υποψήφιου διδάκτορα. Συνημμένα...


23-09-2021 Υποβολή αιτήσεων για διδακτορική διατριβή - Χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2021-2021

Το Τμήμα Φιλολογίας θα δεχτεί αιτήσεις υποψηφίων που επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές, δια ζώσης, κατά το χρονικό διάστημα 1-10 Οκτωβρίου 2021 και συγκεκριμένα την  Παρασκευή, 1...


16-09-2021 Ανανέωση εγγραφής υποψηφίων διδακτόρων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος Φιλολογίας καλούνται να υποβάλλουν υποχρεωτικά αίτηση ανανέωσης εγγραφής για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4485/2017. Η ανανέωση εγγραφής...


13-09-2021 Ανάρτηση διδακτορικής διατριβής στο ψηφιακό αποθετήριο "ΠΕΡΓΑΜΟΣ" και βεβαίωση ολοκλήρωσης της διδακτορικής διατριβής.

Οι διδάκτορες του Τμήματος Φιλολογίας οφείλουν να αναρτήσουν τη διατριβή τους στο ψηφιακό αποθετήριο του ΕΚΠΑ προκειμένου να λάβουν βεβαίωση ολοκλήρωσης της διδακτορικής τους διατριβής.  Μετά την κατάθεση του Πρακτικού της...


23-04-2021 Πανεπιστημιακό e-mail για Υ.Δ. και φοιτητές των ΠΜΣ

Οι υποψήφιοι διδάκτορες  καθώς και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να δημιουργούν πανεπιστημιακό λογαριασμό. Προσωπικά δεδομένα σε προσωπικά e-mail δεν επιτρέπεται να αποστέλλονται, λόγω του κανονισμού περί...


Αποτελέσματα 1 μέχρι 7 από τα συνολικά 30

ΝΕΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ