Αρχική » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις » Ανακοινώσεις διδασκόντων » Προβολή ανακοινώσεων διδασκόντων

Προβολή ανακοινώσεων διδασκόντων

13.07.2018

Εξέταση του μαθήματος ΙΙ89 Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Επιγραφική

Διδάσκουσα: Σ. Ανεζίρη

Το μάθημα ΙΙ89 Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Επιγραφική θα εξεταστεί γραπτώς στις 27 Σεπτεμβρίου 19-21 μμ. αμφιθέατρο 432.